13 iunie 2021

VIDEO: Şeful armatei a declarat capacitatea operaţională iniţială a Comandamentului Corpului Multinaţional Sud-Est

Florin Jipa

Generalul-locotenent Daniel Petrescu, şeful Statului Major al Apărării, a declarat capacitatea operaţională iniţială a Comandamentului Corpului Multinaţional Sud-Est, la Ziua Distinşilor Vizitatori a exerciţiului de comandament Defender Europe 21 CAX/CPX.

„Începând din acest moment, Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est a atins nivelul necesar al capacităţii structurale care să-i permită să funcţioneze în rolul de Comandament de Corp în structura de forţe a NATO,” a declarat generalul-locotenent Daniel Petrescu, şeful Statului Major al Apărării, la Ziua Distinşilor Vizitatori a exerciţiului de comandament Defender Europe 21 CAX/CPX.

Totodată, generalul Petrescu a precizat că militarii vor continua pregătirea până la atingerea capacităţii operaţionale finale în anul 2024.

În perioada 10-14 iunie, aproximativ 400 de militari aparţinând Comandamentului Corpului Multinaţional Sud-Est (HQ MNC-SE), Regimentului 46 Sprijin, Corpului Aliat de Reacţie Rapidă (HQ ARRC) din Marea Britanie, Corpului V al Forţelor Terestre ale S.U.A. pentru Europa şi Africa (USAREUR-AF), precum şi din diferite structuri ale Armatei României, participă la activităţile specifice exerciţiului de comandament DEFENDER EUROPE 2021 Computer Assisted Exercise/Command Post Exercise (DE21 CAX/CPX), în România(Bucureşti) şi în Germania, conform MApN.

DEFENDER EUROPE 2021 CAX/CPX, parte a exerciţiului multinaţional întrunit DEFENDER EUROPE 21, planificat şi condus de USAREUR-AF, reprezintă un eveniment de instruire major în care HQ MNC-SE urmăreşte, în contextul procesului de operaţionalizare pe care îl parcurge, creşterea nivelului de pregătire şi de interoperabilitate într-un mediu de instruire multinaţional, alături de militarii naţiunilor participante, în vederea realizării Capabilităţii Operaţionale Iniţiale (IOC) cu sprijinul HQ ARRC.

În cadrul DEFENDER EUROPE CAX/CPX, HQ MNC-SE planifică, execută şi conduce o operaţie de apărare, în contextul parteneriatului strategic româno-american şi aliat, prin exercitarea comenzii şi controlului forţelor româneşti şi aliate aflate la dispoziţie şi în cooperare cu cele partenere, în baza unui scenariu care cuprinde acţiuni de luptă de intensitate ridicată, integrând în lanţul de comandă structuri NATO create pe teritoriul României.

HQ MNC-SE din România primeşte sprijin din partea NATO