Termeni şi condiţiii

1.TERMENI GENERALI

a)Acest site (denumit generic site sau website) este parte a site-urilor Mediafax. Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit cu termenii ce urmează. Acordul de utilizare îşi produce efectele între dumneavoastra şi Mediafax SA. Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve.

b) Continuând să utilizaţi site-ul presupune acordul dumneavoastră tacit şi achiesarea în întregime la Termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor Mediafax.

c) Mediafax poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.

d) Mediafax poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul. Mediafax poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site. Totodată, Mediafax poate limita accesul la anumite facilităţi/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.

2.CONŢINUT

a) Conţinutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video - generic numite conţinut) sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare - privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 - privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată - privind desenele şi modelele industriale. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

b) Prin derogare de la prevederea precedenta, nu apartin Mediafax sau partenerilor sai acele materiale pentru care pe site s-a indicat un alt titular de drepturi de autor, ori un alt detinator sau o alta sursa si nici opiniile si/sau comentariile de orice fel exprimate de utilizatorii site-ului fata de materialele de orice fel postate pe site sau fata de continutul Site-ului in general.

c) Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a conţinutului ce poarta sigla Mediafax, este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al Mediafax.

d) Mediafax nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din Conţinut în orice mediu.

3.DREPTURI DE AUTOR

a) Toate drepturile rezervate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial.

b) Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.

c) Preluarea de informaţii de către alte site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi de către Clubul Român de Presă: "Consiliul de Onoare consideră că preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de «revistă a presei» susţinut de paginile de internet în cauză.

În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu deţinătorul drepturilor”.

Mediile offline se supun de asemenea termenilor agreaţi de către CRP şi în conformitate cu prevederile Legii drepturilor de autor din România.

d) In cazurile in care continutul site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indiferent de tip, este preluat de administratorului site-ului de la alti producatori/emitenti de continut sau materiale in fomat text, imagine, grafica, secvente video, dar fara a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizeaza cu respectarea prevederilor legale si regulilor incidente in asemenea cazuri.

4.RĂSPUNDERI

a) Dumneavoastră sunteţi singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de Mediafax în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea conţinutului. Mediafax îşi rezervă dreptul de a modifica, şterge orice mesaj postat pe site, intrepretat la discreţia Mediafax ca fiind abuziv, defăimător, obscen ori de natură a aduce vreo atingere unui drept legal protejat.

b) Utilizarea site-ului reprezintă faptul că declaraţi şi sunteţi de acord cu publicarea de către Mediafax a unui conţinut, stabilit pe baza unor criterii proprii, conţinut ce poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorinţele dumneavoastră. Într-un astfel de caz, răspunderea Mediafax nu poate fi reţinută.

5.TRANSMITEREA DE INFORMAŢII CĂTRE MEDIAFAX

a) Prin transmiterea de informaţii către Mediafax se înţelege funizarea de către dumneavoastră a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video.

b) Transmiterea de informaţii către Mediafax echivalează cu acceptul acordat Mediafax şi societăţilor afiliate (colectiv încadrate drept Mediafax) ca liber de orice obligaţie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, ne-exclusiv şi pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii.

c) Totodată, prin transmiterea de informaţii către Mediafax, se prezumă acordul dumneavoastră privind despăgubirea Mediafax şi/sau a terţilor ca urmare a existenţei/naşterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informaţii. Mediafax nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informaţii.

d) Mediafax nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele scrise si publicate pe acest site de alte persoane decât cele care au un contract semnat cu instituţia. Ne disociem de mesajele cu caracter rasist, xenofob, antisemit, calomniator, insultător, defăimător, obscen sau indecent publicate pe site de utilizatori în secţiunea de comentarii.

6.OBLIGATIILE UTILIZATORILOR LA ÎNREGISTRARE

a) Accesul la conţinutul online al site-ului se face parţial liber, parţial pe baza datelor de înregistrare.

b) Pentru opţiunea “Login / Înregistrare”, utilizatorului i se va cere să ofere datele sale de contact. Formularul de înregistrare va conţine informaţii de contact detaliate ale utilizatorului (numele complet, compania, telefonul mobil, adresa de e-mail).

c) După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispoziţie un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra parolei asociate accesului la serviciile site-ului. Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informaţiile care sunt făcute publice din contul său. În cazul accesării neautorizate a contului de către terţe persoane, Mediafax nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de consecinţele care pot apărea.

d) Mediafax este unicul deţinător al informaţiilor colectate de pe acest site. Nu vom vinde, împărţi sau închiria informaţiile unor terţe părţi în alte moduri decât cele aduse la cunoştinţă prin intermediul acestui disclaimer.

7.SECURITATE

a) Mediafax S.A. este inregistrat ca operator de date personale si adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online, in conformitate cu prevederile legale in materie. Formularele de abonare la newsletter necesită introducerea unor date personale care vor fi protejate. Toate informaţiile despre utilizatori sunt confidenţiale. Doar angajaţii a căror activitate specifică implică lucrul cu informaţii personale (de exemplu, reprezentanţii serviciu clienţi) au acces la datele de identificare ale utilizatorilor. Serverele pe care sunt stocate informaţiile personale de identificare a utilizatorilor sunt localizate într-un loc securizat.

8.RĂSPUNDERE JURIDICĂ. DESPĂGUBIRI

a) Conţinutul acestui site, inclusiv ştirile, materialele agregate, cotaţiile, datele şi alte informaţii, este furnizat de Mediafax şi de către furnizorii săi de conţinut. Acest site furnizează instrumente de informare, însă nu oferă niciun fel de sfat şi nici nu face vreo recomandare referitoare la anumite instrumente financiare, investiţii sau produse.

b) Mediafax nu cere clienţilor săi informaţii personale prin intermediul unei corespondenţe nesolicitate de aceştia. Orice tip de corespondenţă care oferă sfaturi financiare sau orice mesaj nesolicitat care cere divulgarea de informaţii personale trebuie considerat un fals şi raportat către Mediafax.

c) Mediafax şi furnizorii săi de conţinut nu răspund pentru erorile, impreciziile sau întârzierile în furnizarea conţinutului oferit de SITE şi nici pentru orice acţiune care se bazează pe acest conţinut. Mediafax îşi declină orice responsabilitate privind garantarea, explicită sau implicită, a acurateţii conţinutului furnizat de terţi sau a felului în care informaţia serveşte anumitor scopuri. Deşi Mediafax face toate eforturile pentru a obţine informaţii de încredere de la furnizorii săi externi, nu garantează acurateţea informaţiilor furnizate de aceştia.

d) Fiecare utilizator al SITE-ului este de acord ca, la cererea Mediafax S.A., să exonereze de răspundere site-ul şi Mediafax S.A. pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare, şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor din prezentul document.

Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislaţiei în vigoare în România.

e) Mediafax îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza aceste condiţii în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe site.