24 ianuarie 2019

SUA – o nouă Strategie Naţională de Intelligence

Liviu Ioniţă

Sursă foto: Mediafax

Trebuie să devenim mult mai ageri, mai abili, mai creativi.

Este îndemnul-concluzie făcut de Daniel R. Coats, directorul Comunităţii americane de Intelligence, în finalul Strategiei Naţionale de Intelligence (SNI) a SUA, prezentată joi, 22 ianuarie, la Washington.
Mai ageri şi preocupaţi de aplicarea celor mai avansate tehnologii în căutarea adevărului, noua Strategie oferind calea pentru a ajunge acolo.

Al patrulea document de acest fel emis de la crearea departamentului condus în prezent de Daniel R. Coats, Office of the Director of National Intelligence, în 2005, strategia oferă celor 17 departamente şi agenţii de intelligence, membre ale Comunităţii, direcţiile strategice pentru următorii ani.

Cu nu foarte mari deosebiri faţă de precedenta strategie din 2014 a Administraţiei Obama, actuala este fundamentată pe priorităţile de securitate naţională aşa cum sunt ele conturate de Strategia Naţională de Securitate (2017): protejarea teritoriului, poporului şi modului de viaţă americane, promovarea prosperităţii, menţinerea păcii, creşterea influenţei americane.

Documentul strategic oferă drept Viziune o naţiune mai sigură printr-o comunitate deplin integrată, ageră, rezistentă, inovatoare în conformitate cu valorile americane, ce urmează a fi realizată printr-o „Misiune” ce are drept scop furnizarea de obiective pertinente şi oportune, precum şi intelligence relevant şi suport informaţional necesar în luarea deciziilor vizând securitatea naţională, adăugând faţă de precedenta SNI, în acord cu promisiunile de campanie ale preşedintelui Trump, America first, referirea la protejarea naţiunii şi a intereselor sale. 

În realizarea SNI, comunitatea de intelligence se supune prevederilor constituţionale, legilor şi cerinţelor de supraveghere stabilite de Congres, respectând principiile de etică profesională şi transparenţă statuate anterior, The Principles of Professional Ethics for the Intelligence Community şi The Principles of Intelligence Transparency for the Intelligence Community, iniţiative care aparţin mandatului fostului director James R. Clapper.

Accentul pus pe transparenţă reiese atât din faptul că ea apare ca obiectiv instituţional, organizaţional nou, neexistent ca atare în 2014, cât şi din menţiunea făcută de Daniel R. Coats în discursul de prezentare a strategiei.

Formularea unui al şaptelea obiectiv organizaţional transparenţă – alături de celelalte, management integrat al misiunilor, management integrat al domeniului intelligence, oameni, inovaţii, schimb de informaţii şi protecţie, parteneriat - Confidenţialitate, libertăţi civile, este destinată să sporească încrederea publicului în ceea ce comunitatea de intelligence spune şi face.
O garanţie că lucrurile stau astfel ar trebui să fie, în opinia directorului, existenţa unei singure versiuni a SNI, una neclasificată, cea făcută publică, prin urmare nemafiind nicio altă variantă care să conţină chestiuni secrete.

Alături de transparenţă, integrarea şi inovaţia sunt alte două concepte cheie luate în considerare, primul cu referire la faptul că doar o Comunitate de intelligence lucrând în armonie este cheia pentru ca informaţiile potrivite să ajungă la decidenţii potriviţi într-un timp optim, iar cel de-al doilea fiind imperios necesar într-un context în care noile tehnologii, inclusiv armele anti/satelit, inteligenţa artificială, computerele înalt performante, creează, pe de o parte, beneficii economice, pe de altă parte pot conferi altora ascendent asupra SUA. În exprimarea lui Daniel R. Coats…integrarea este motorul care ne va mişca înainte, iar forţa îi va fi conferită de inovaţie.

O imagine nu departe de viziunea britanică în conformitate cu care, în faţa unor ameninţări hibride e nevoie să aduci lalolată servicii de specialitate şi cetăţeni conştienţi, să beneficiezi de o comunitate integrată de intelligence, după cum e nevoie să aduci laolaltă abilităţi şi cunoştinţe, dat fiind că nu mai este suficient să ştii ce face adversarul, ci să fii în măsură să faci paşii necesari schimbării comportamentului său (Alex Younger, şeful MI6, într-un discurs din luna decembrie 2018 la universitatea St Andrews din Scoţia).

Ameninţările devin tot mai diverse şi sunt interconectate, caracterizând o lume complexă şi nesigură, generând schimbarea cu rapiditate a mediului de securitate. Vorbim despre un mediu volatil, în a cărui abordare, Strategia de Intelligence 2019 nu mai operează cu distincţia intern-internaţional şi în care adversarii tradiţionali sunt prezentaţi ca atare: Rusia depune eforturi să-şi sporească influenţa şi autoritatea, China îşi modernizează armata şi continuă să-şi urmărească scopul de influenţă economică şi teritorială în regiunea Pacificului, iar Coreea de Nord pe cel al dezvoltării tehnologiilor nucleare şi în domeniul rachetelor balistice, în timp ce Iranul continuă să ofere suport grupărilor teroriste.

Alături de referirile devenite deja loc comun - dezvoltarea rapidă a tehnologiilor, abundenţa datelor, a cantităţii de informaţii, violenţa grupărilor extremiste etc. – în caracterizarea mediului de securitate – o formulare mai puţin obişnuită este urbanizarea populaţiilor, care, alături de creşterea migraţiei, ar reprezenta un factor de presiune la adresa guvernului, favorizând scindarea societăţii, concomitent cu creşterea radicalizării.

În abordarea mediului de securitate, comunitatea de intelligence – mai agilă şi inventivă – are de identificat şi evaluat capabilităţile, activităţile şi intenţiile statelor şi entităţilor non-statale (intelligence strategic), de identificat şi evaluat tendinţe, schimbări, noi oportunităţi şi de furnizat avertizări cu privire la ameninţări (intelligence anticipativ), de furnizat suport informativ oportun operaţiunilor în desfăşurare (intelligence al operaţiunilor curente), de depistat şi înţeles ameninţările cyber (intelligence al ameninţărilor cyber), de identificat, înţeles şi monitorizat activităţile legate de terorism (contraterorism), de detectat şi de întrerupt activităţile de proliferare a armelor de distrugere în masă (contraproliferare), de detectat, înţeles, descurajat, întrerupt ameninţările generate de entităţile străine de intelligence (contra-intelligence şi securitate).

Strategia Naţională de Intelligence urmează să se reflecte în planurile strategice ale agenţiilor şi în solicitările anuale de buget, proiectele şi programele realizate în conformitate cu obiectivele stabilite de documentul strategic fiind evaluate de directorul Comunităţii de Intelligence...comunitate al cărei scop este să continue să fie cea mai bună comunitate de intelligence din lume.