16 august 2018

SUA echipează şi instruiesc forţele navale de operaţii speciale ale Bulgariei, la Marea Neagră, cu ambarcaţiuni rapide în valoare de două milioane de dolari

Daniel Ilie

Bulgaria este prima ţară din Regiunea Mării Negre care primeşte de la SUA, în cadrul Iniţiativei Mării Negre, promovată de Centrul International de Instruire al SUA - Naval Small Craft Instruction and Technical Training School (NAVSCIATTS) - din subordinea Comandamentului de Operaţii Speciale, ambarcațiuni rapide, gonflabile, cu cocă rigidă, așa numitele Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB).

Sursă foto: Mediafax

O astfel de ambarcaţiune, modelul de 7 metri lungime este destinată pentru dotarea Forţelor navale de operaţii speciale (FNOS) bulgare.

Potrivit site-ului de ştiri al The Special Operations Forces Network, care preia o ştire de pe portalul de media al Departamentului pentru Apărare al SUA, DVIDS, NAVSCIATTS a extins Iniţiativa Mării Negre şi pentru activităţile de instruire din afara teritoriului SUA. De acest lucru au profitat FNOS din ţara vecină, care au au primit ca dotare, din partea SUA, câteva RHIB-uri (de 11 şi, respectiv, 7 metri lungime) în valoare totală de aproximativ 2 milioane $ (incluzând echipamentele auxiliare şi instruirea echipajelor).

În cadrul acestui program de asistenţă de securitate oferit de Guvernul SUA, la începutul lunii august 2018, 15 operatori bulgari au absolvit Cursul de ambarcaţiuni de patrulare, de coastă, pentru ofiţeri, susţinut de o echipă mobilă de instruire - Mobile Training Team (MTT) - a NAVSCIATTS, în facilităţi de instruire ale Marinei Militare bulgare, din oraşul Varna, de la malul Mării Negre. Pentru instruirea personalului, cu costuri reduse, s-a utilizat cu succes şi conceptul ”Train the Trainer”, prin folosirea în roluri de instructori, pe timpul cursului, a unor instructori bulgari formaţi în acest domeniu, la cursuri similare din SUA, în cadrul aceluiaşi program.

Care este scopul Iniţiativei Mării Negre promovată de NAVSCIATTS?

Scopul declarat al Iniţiativei Mării Negre este ca, cel puţin până în anul 2020, să fie dezvoltată avertizarea multilaterală în domeniul maritim şi să să întărească cooperarea regională, la Marea Neagră, prin dezvoltarea unor capabilităţi de Forţe pentru operaţii speciale (FOS) care să îndeplinească standardele de interoperabilitate NATO.

Pentru anul fiscal 2019, NAVSCIATTS planifică fonduri pentru continuarea Iniţiativei Mării Negre în sprijinul ţărilor riverane, precum Bulgaria şi România. Următoarea iteraţie a unui stagiu de instruire de felul celui desfăşurat la Varna, de către echipe mobile de instruire ale NAVSCIATTS, în sprijinul Iniţiativei Mării Negre, este planificat pentru luna ianuarie 2019, cu participarea şi a altor aliaţi NATO. Militarii se vor putea instrui şi antrena pe parcursul mai multor tipuri de cursuri, cum ar fi: ambarcaţiuni de patrulare de coastă, mentenanţă ambarcaţiuni, comunicaţii tactice, precum şi fuziunea informaţiilor.

Ambasadorul SUA în ţara vecină a menţionat că programul, parte a Iniţiativei Mării Negre, „va îmbunătăţi nu doar suveranitatea şi securitatea maritimă a Bulgariei, dar va contribui şi la promovarea securităţii colective a NATO şi a Mării Negre. Iniţiativa Mării Negre a NAVSCIATTS va continua şi anul următor (2019), pe fondul unei participări importante, atât a aliaţilor NATO, cât şi a partenerilor regionali din zona Mării Negre”.

Ce însemnătate au pentru FOS române astfel de iniţiative?

Pentru FOS din România, o astfel de iniţiativă, ce vine la pachet cu programe de asistenţă de securitate acordate de Guvernul SUA, împreună cu alte iniţiative care deja au fonduri planificate pentru anul 2019, cum ar fi Iniţiativa de Descurajare Europeană (European Deterrence Initiative - EDI - fostă Iniţiativa de Reasigurare Europeană - European Reassurance Initiative - ERI - fonduri cerute = 6,5 miliarde $), Sprijinul Forţelor de Coaliţie (fonduri cerute = 1,1 miliarde $ pentru partenerii de coaliţie ai SUA),  Cooperarea în domeniul Securităţii, Exerciţiile de tip Joint/Combined Exchange Training (JCET) şi altele, poate constitui o oportunitate pentru sprijinirea procesului de modernizare a capabilităţilor specifice şi atingerii nivelului de ambiţie al României, de a deveni un pol regional în domeniul operaţii speciale.

Cum s-ar materializa un astfel de sprijin?

Sprijinul poate consta în înmulţirea activităţilor de cooperare militară, la nivel regional, în sporirea numărului de exerciţii planificate şi executate în comun, în dezvoltarea profesională continuă a operatorilor FOS, în armonizarea procedurilor de operare, îmbunătăţirea echipării militarilor, intensificarea schimbului de informaţii, îmbunătăţirea interoperabilităţii şi atingerea standardelor NATO.

Această oportunitate este, aşa cum am precizat anterior, amplificată de alte proiecte (domenii funcţionale) în domeniul apărării ale SUA, pentru Europa, de a îmbunătăţi descurajarea şi a creşte capabilităţile de apărare, în acelaşi timp cu reasigurarea aliaţilor de angajamentul SUA faţă de securitatea şi integritatea teritorială a acestora, în calitate de membri ai alianţei NATO.

Dovadă sunt prevederile generale ale Bugetului Apărării al SUA, pentru anul fiscal 2019, în care se menţionează că United States Special Operations Command (USSOCOM), Comandamentul de Operaţii Speciale al SUA, va dispune de fonduri pentru desfăşurarea de exerciţii tip JCET cu partenerii, iar pentru atingerea scopurilor pentru care a fost aprobată Iniţiativa de Descurajare Europeană, Departamentul Apărării al SUA va continua cu următoarele linii de efort:

  • Prezenţă crescută a Armatei Americane în Europa;
  • Suplimentarea exerciţiilor bi- şi multilaterale, precum şi a activităţilor de instruire în comun, cu aliaţii şi partenerii;
  • Îmbunătăţirea infrastructurii pentru creşeterea capacităţii de reacţie;
  • Îmbunătăţirea pre-poziţionării echipamentelor militare SUA în Europa;
  • Intensificarea eforturilor de creare a capacităţilor pentru noi membri NATO, dar şi a altor parteneri.

Vor putea beneficia şi FOS din România de astfel de programe?

În trecut FOS din România au beneficiat de sprijin american prin programe de asistenţă de securitate, cum ar fi „Section 1206 - Train & Equip Authority” care acorda Secretarului Apărării al SUA autoritatea de a aloca fonduri pentru instruirea şi echiparea forţelor armate străine (inclusiv cele de securitate maritimă) în scopul participării acestora la operaţii de combatere a terorismului, precum şi în scopul participării, sau sprijinirii operaţiilor militare sau de stabilitate în care participă forţele armate ale SUA.

Dacă FOS române vor fi în măsură să demonstreze că sunt parteneri credibili la efortul SUA de a implementa şi dezvolta astfel de iniţiative regionale, iar abilităţile de comunicare ale liderilor actuali vor convinge partenerul strategic de oportunitatea şi eficienţa alocării de fonduri în dezvoltarea unor astfel de capabilităţi de FOS, la nivel regional, acestea vor beneficia de sprijin în operaţionalizarea capabilităţilor planificate.

Într-un asemenea caz, capabilităţile de FOS trebuie integrate prin sistemul de planificare, programare, bugetare şi evaluare, iar la elaborarea proiectului de buget trebuie să fie solicitate sursele financiare necesare execuţiei unor eventuale achiziţii de echipamente, prin programe de asistenţă de securitate. Este vorba de plata TVA, a comisioanelor pentru transportul şi depozitarea bunurilor materiale, a taxelor vamale, precum şi a altor obligaţii, conform legislaţiei în vigoare.