31 martie 2023

Serviciul Român de Informaţii Externe a lansat o campanie de recrutare. Se caută persoane care să lucreze în cyber intelligence, tehnologia informaţiei şi criptologie

Andreea Soare

Serviciul Român de Informaţii Externe (SIE) a lansat joi o campanie de recrutare, căutând persoane care să lucreze în diverse domenii ale serviciului.

Sursă foto: Mediafax

Potrivit anunţului distribuit pe reţeaua Linkedin, SIE caută persoane care să lucreze în: cyber intelligence, mententanţă hardware/reţele, tehnologia informaţiei, criptologie, cercetare/dezvoltare tehnologii, programare IT, automatizare, instalaţii pentru construcţii, electrică şi energetică, autovehicule rutiere şi construcţii civile.

Pentru cyber intelligence, aplicanţii trebuie să aibă cunoştinţe generale privind proiectarea, implementarea şi administrarea sistemelor informatice şi de comunicaţii; cunoştinţe privind securitatea informaţiei (securitatea sistemelor de operare client / server, aplicaţii, reţelelor de date, comunicaţiilor), precum şi ameninţări şi vulnerabilităţi specifice soluţiilor şi serviciilor IT&C; cunoştinţe privind utilizarea soluţiilor de scanare vulnerabilităţi; abilităţi de analiză şi sinteză a înregistrărilor de securitate din surse multiple, precum şi elaborarea de rapoarte; prezintă avantaj, experienţă în utilizarea limbajelor de programare C/C++, scripting, unelte specifice de monitorizare, analiză şi răspuns. Responsabilităţile lor sunt: proiectarea, implementarea, operaţionalizarea şi administrarea sistemelor de monitorizare, analiză, detecţie şi răspuns la atacuri cibernetice, evaluarea informaţiilor de audit asociate sistemelor monitorizate, identificarea şi analiza incidentelor de securitate, elaborarea de documentaţii pe profil securitate cibernetică.

Pentru mentenanţă hardware, se caută absolvenţi cu diploma de bacalaureat sau diplomă de licenţă al unei instituţii acreditate de învăţământ superior, de specialitate (electronică şi telecomunicaţii, calculatoare şi tehnologie informaţiei, electrotehnică, telecomunicaţii în transporturi); cunoaşterea arhitecturilor şi componentelor reţelelor de comunicaţii mobile, precum şi a protocoalelor specifice sistemelor de radiocomunicaţii (2-3-4-5 G, HF şi satelitare); cunoaşterea arhitecturilor sistemelor şi tehnologiilor utilizate pentru realizarea comunicaţiilor prin satelit; cunoştinţe specifice pentru proiectarea, dezvoltarea şi optimizarea sistemelor tehnice pentru transmiterea şi prelucrarea semnalelor, a elementelor radiante şi în domeniul propagării undelor radio; cunoştinţe specifice pentru proiectarea, dezvoltarea şi optimizarea reţelelor de comunicaţii de date; prezintă avantaj deţinerea de certificări / competenţe specifice domeniului comunicaţiilor de date (configurare echipamente de reţea, VoIP, VPN, firewall, tehnici de rutare); abilitatea de a lucra în echipă şi independent. Responsabilităţile implică: Implementarea şi operaţionalizarea sistemelor de comunicaţii radio HF, VHF, UHF, 5G / LTE, satelitare, administrarea sistemelor şi reţelelor de comunicaţii, monitorizarea şi asigurarea disponibilităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii, mentenanţa echipamentelor şi sistemelor, soluţionarea disfuncţionalităţilor identificate, asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori.

Persoanele interesate de aceste oportunităţi îşi pot trimite CV-ul până pe 15 iunie 2023 la adresa disponibilă pe site. Mai multe informaţii despre această campanie de recrutare pot fi găsite pe pagina SIE.