09 mai 2019

S-a lansat Agenda Strategică pentru Cercetare şi Inovare la Marea Neagră (SRIA)

Andreea Soare

Miercuri, 8 mai, a fost lansată Agenda Strategică pentru Cercetare şi Inovare la Marea Neagră (SRIA), în cadrul conferinţei “Dezvoltare sustenabilă la Marea Neagră” (SustBlack), la care a participat şi Secretarul de Stat Maria Magdalena Grigore, anunţă un comunicat de presă al MAE.

Sursă foto: Mediafax

Agenda Strategică pentru Cercetare şi Inovare la Marea Neagră este document elaborat de cercetătorii din statele litorale şi Republica Moldova, cu participarea unor experţi din institutele de cercetare ale altor state membre UE şi cu sprijinul Comisiei Europene.

SRIA reprezintă o premieră pentru regiunea Mării Negre, fiind cea mai recentă dintr-o serie de iniţiative similare care vizează alte bazine maritime ale UE (de exemplu, Marea Mediterană). Documentul reflectă priorităţile comune ale statelor litorale şi Republica Moldova privind cercetarea şi inovarea în domenii subsumate economiei albastre, aspecte relevate şi în Declaraţia de la Bucureşti privind lansarea Agendei Strategice pentru Cercetare şi Inovare la Marea Neagră.

De asemenea, SRIA va ghida acţiunile actorilor relevanţi din comunitatea ştiinţifică, mediul public şi privat din regiune şi va reprezenta o bază pentru implementarea, în formule variabile şi pe baze voluntare, de proiecte comune în domeniul cercetării şi inovării. Agenda Strategică va facilita atragerea de investiţii şi fonduri europene, inclusiv în contextul viitorului program-cadru al UE pentru cercetare şi inovare pentru perioada 2021-2027 (Horizon Europe).

În intervenţia sa, cu prilejul lansării oficiale a SRIA, secretarul de stat a amintit faptul că unul dintre principalele obiective ale Preşedinţiei române a Consiliului UE este intensificarea cooperării regionale la Marea Neagră, cu implicarea mai activă a UE şi a reliefat contribuţia pe care lansarea SRIA o aduce la atingerea acestui obiectiv. A salutat eforturile comunităţii ştiinţifice din regiune şi a transmis aprecierea României pentru sprijinul acordat de Comisia Europeană acestui proces. A subliniat, totodată, rolul major pe care cercetarea şi inovarea îl pot juca în valorificarea resurselor Mării Negre şi în dezvoltarea economiei albastre, concomitent cu protejarea ecosistemului.

Secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a amintit sprijinul acordat de Ministerul Afacerilor Externe instituţiilor de resort pe parcursul procesului de elaborare şi negociere a Agendei Strategice pentru Cercetare şi Inovare, reafirmând disponibilitatea MAE de a susţine procesul de implementare a acesteia în anii viitori.

 

Agenda Strategică pentru Cercetare şi Inovare la Marea Neagră (SRIA) a fost elaborată în urma unui proces care s-a desfăşurat pe parcursul a doi ani, reunind cercetători din statele litorale şi Republica Moldova, experţi din institutele de cercetare ale altor state membre UE şi reprezentanţi ai Comisiei Europene. Principalul punct de reper în cadrul acestui proces a fost adoptarea, la Burgas, în mai 2018, sub Preşedinţia bulgară a Consiliului UE, a unui Document-viziune care a definit obiectivele viitoarei SRIA. Procesul a fost permanent sprijinit de Comisia Europeană şi a beneficiat de fonduri europene din cadrul programuluiHorizon 2020. Coordonatorul ştiinţific al proiectului a fost Institutul pentru Ştiinţe Marine al Universităţii METU din Turcia. În România, un rol important a revenit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină (GeoEcoMar).

Agenda Strategică pentru Cercetare şi Inovare beneficiază de sprijinul autorităţilor de resort din ţările din regiune, inclusiv al Ministerului Cercetării şi Inovării din România.

SRIA este un instrument de ghidare a iniţiativelor naţionale, regionale şi europene în domeniul cercetării şi inovării, fiind structurată pe patru piloni: gestionarea provocărilor fundamentale în domeniul cercetării în regiunea Mării Negre; dezvoltarea de produse, soluţii şi clustere pentru creşterea albastră; construirea de infrastructuri-cheie în domeniul cercetării; educaţie şi dezvoltarea de capabilităţi. Agenda are la bază o orientare pragmatică, flexibilă şi orientată spre implementarea de proiecte.

Procesul de elaborare a SRIA şi lansarea acestei Agende reprezintă, totodată, o nouă etapă în implementarea Sinergiei Mării Negre, fapt evidenţiat şi în cel mai recent raport de evaluare pe această temă, publicat de Serviciul European de Acţiune Externă şi Comisia Europeană, la 5 martie 2019