15 iunie 2021

Proiectul noului Statut al cadrelor militare. Dispar gradele de maistru militar clasa a V-a şi sergent-major. Cadrele militare vor primi primă pentru concediu, dar vor fi obligate să participe la misiuni externe

Florin Jipa

Pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale a fost postat proiectul unui nou Statut al cadrelor militare.

Sursă foto: MApN

La punctul (5) articolul 6 al proiectului, ofiţerii cu grad de generali/similari au rangul de demnitari ai statului român, fără a beneficia de drepturi suplimentare conferite de această calitate.

Pentru a deveni cadru militar (art 7) persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: au cetăţenie română şi domiciliu în România, au peste 18 ani, nu au fost condamnate penal şi nu sunt în curs de urmărire penală sau de judecată, nu fac parte dintr-un partid politic sau din organizaţii interzise prin lege etc.

Misiunile se îndeplinesc chiar cu preţul vieţii

La punctul (2) al articolului 8 se specifică că în exercitarea profesiei sunt supuse riscurilor la adresa vieţii, integrităţii fizice şi psihice şi se bucură de protecţia legii.

Principalele îndatoriri ale cadrelor militare sunt: să fie loiale şi devotate poporului român şi forţelor armate; să respecte jurământul militar; să respecte şi să preţuiască simbolurile naţionale, drapelul de luptă, onoarea şi demnitatea militară; să poarte regulamentar uniforma militară; să îndeplinească cu profesionalism misiunile încredinţate, chiar cu preţul propriei vieţi; să execute întocmai şi la timp ordinele comandanţilor.

Obligaţi să meargă la misiuni externe

Cadrele militare în activitate au obligaţia să participe la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.

La articolul 14 sunt trecute drepturile fundamentale ce le sunt interzise militarilor: să constituie sau să facă parte din partide politice sau sindicate; să desfăşoare propagandă în favoarea unui partid, sindicat sau candidat; să candideze sau să fie alese în administraţia publică, Parlamentul României, Parlamentul European sau în funcţia de Preşedinte al României; să declare sau să participe la grevă.

Cadrele militare nu pot critica Armata

De asemenea, cadrelor militare le este interzis: să exprime opinii contrare intereselor României sau forţelor armate; să execute alte funcţii sau activităţi, să aibă alte ocupaţii, cu excepţia celor pentru care au primit aprobarea comandantului; să se afle în raporturi ierarhice nemijlocite cu soţul/soţia, sau cu rude de gradul I şi II.

Interzis la politică şi activităţi comerciale

La Art. 15 sunt prevăzute restrângerea unor drepturi şi libertăţi fundamentale, printre care: exprimarea opiniilor politice la muncă, dar şi exercitarea dreptului la petiţionare se execută numai pe cale ierarhică, prin rapoarte făcute doar în nume personal, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei militare.

Cadrele militare nu pot participa la mitinguri sau demonstraţii cu caracter politic sau sindical.

De asemenea, le este afectat şi dreptul la liberă circulaţie, cadrele militare se pot deplasa în ţară sau străinătate doar în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei militare.

Cadrele militare nu pot, totodată, participa la administrarea sau conducerea unei societăţi comerciale, nici măcar prin interpuşi.

Cadrele militare vor primi o primă pentru concediu

În schimb, cadrele militare vor beneficia de o primă pentru concediul de odihnă egală cu solda de funcţie avută în luna anterioară. De asemenea, cadrele pot beneficia de concediu plătit, de maxim 15 zile, pentru formare profesională. Cadrele militare vor primi în continuare compensaţie lunară pentru chirie de 50% din solda de funcţie.

Miniştrii, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi asimilaţii acestora, din instituţiile militare, beneficiază de drepturile materiale pentru cadrele militare în activitate, echivalente ofiţerilor cu grade de generali/similari.

Dispar gradele de maistru militar clasa a V-a şi sergent-major

Deoarece din noul Statut dispar gradele de maistru militar clasa a V-a şi cel de sergent-major, maiştrii militari clasa a V-a vor fi înaintaţi în grad la clasa a IV-a, în timp ce maiştrii militari clasa a IV avansează la clasa a III-a, dar li se prelungeşte stagiile în gradele la care au fost avansaţi.

De asemenea, subofiţerii în grad de sergent-major vor fi înaintaţi la plutonier, urmând ca şi stagiile acestora să li se prelungească cu numărul de ani neefectuaţi din stagiile minime în gradele deţinute anterior.