11 iunie 2019

Pentagonul publică Strategia Arctică a SUA

Monitorul Apărării şi Securităţii

După cum MAS a anunţat anterior, urmând Strategiei Arctice a Pazei de Coastă a SUA, în prima jumătate a lunii iunie, Departamentul Apărării al SUA a publicat varianta actualizată a Strategiei Arctice din anul 2016 a Statelor Unite (Arctic Strategy), care răspunde cerinţei stabilite de Congres prin Legea Bugetului pentru anul 2019. De asemenea, acest document programatic urmează viziunea strategică prezentată în Strategia Naţională de Apărare a SUA, emisă în anul 2018.

Sursă foto: Mediafax

Documentul are şi o anexă care conţine precizări de natură militară în ceea ce priveşte rolurile fiecărei categorii de forţe şi misiunile forţelor armate în Arctica.

Noua Strategie Arctică stabileşte misiunea de a urmări consolidarea Arcticii ca „regiune sigură şi stabilă în care interesele naţionale de securitate ale Statelor Unite sunt protejate, teritoriul naţional american este apărat, iar ţările lucrează în cooperare pentru a aborda provocările comune”.

Documentul Pentagonului stabileşte trei obiective necesar a fi atinse:

1)    Cunoaşterea situaţiei din Arctica (building Arctic awareness)

2)    Îmbunătăţirea operaţiilor în mediul arctic

3)    Întărirea ordinii bazate pe reguli în Arctica

Pentru realizarea acestor deziderate, Pentagonul trebuie să înfiinţeze o forţă întrunită care să fructifice avantajele arhitecturii operaţionale realizate în regiunea indo-pacifică şi în Europa, regiuni-cheie pentru asigurarea intereselor competitive globale ale SUA. De asemenea, forţa întrunită menţionată trebuie să asigure descurajarea strategică în zona arctică.

Ca în orice activitate de management de risc, Pentagonul trebuie să identifice riscurile şi ameninţările posibile în zonă şi să conceapă măsuri de modelare a mediului de securitate pentru a diminua probabilităţile de manifestare a acelor riscuri şi ameninţări.

Strategia Arctică prezintă a scurtă evaluare a mediului de securitate din Nordul Îndepărtat, luând în considerare şi modificările produse de schimbările de mediu cauzate de încălzirea globală. Sunt luate în consideraţie rutele arctice de transport şi intensificarea activităţii militare dincolo de Cercul Polar de Nord.