30 iulie 2020

Păstrarea secretelor

http://intelligence.sri.ro

La 15 noiembrie 2000, România își asuma obținerea statutului de membru al Alianței Nord-Atlantice. Protecția informațiilor clasificate reprezenta, în acel moment, una din condițiile obligatorii. O cercetare mai profundă asupra standardelor existente a dus la o concluzie îngrijorătoare: România nu avea un cadru legislativ actualizat și nici o arhitectură instituțională care să permită realizarea acestui deziderat.Pentru coordonarea generală a activității și controlul măsurilor privitoare la [...]