26 mai 2018

NOTĂ DOCUMENTARĂ | POLONIA - Detalii desprinse din ”Strategic Defence Review” - SDR 2016

Cristian Eremia

Sursă foto: Mediafax

Pentru realizarea Revizuirii Strategice a Apărării, SDR 2016, la nivelul MApN au fost constituite cinci echipe de analiză, fiecare echipă ocupându-se de domenii distincte:

1) mediul de securitate,

2) sistemele de comandă şi control,

3) capabilităţi operaţionale,

4) pregătirea apărării în domeniul non-militar şi

5) planificarea apărării.

Echipele au inclus şi persoane detaşate din alte instituţii ale statului, precum şi experţi ai unor centre de cercetare şi fundaţii strategice independente. Documentul lansează totodată recomandări şi direcţii de acţiune care trebuie întreprinse la nivelul întregului spectru politic, la nivel guvernamental, dar şi neguvernamental, pe paliere concrete de implicare directă sau indirectă în problemele dezvoltării sistemului naţional de apărare.

SDR 2016 a stabilit că domeniul mobilizării pentru apărare a fost neglijat în deceniile anterioare, ca urmare a ipotezelor nerealiste de planificare a apărării. Aceasta a condus la degradarea inevitabilă a semnificaţiilor problemelor de apărare în cele mai multe instituţii ale statului cu responsabilităţi privind mobilizarea pentru apărarea naţională. Ca atare, reconstrucţia capabilităţilor pentru mobilizare a devenit una imperativă. Va fi refăcută baza legală pentru pregătirile naţionale de apărare non-militare, cu adoptarea unui act legislativ separat, care va defini cu claritate, printre altele, rolul special al Forţelor de Apărare Teritorială, responsabilităţile instituţiilor statului, ale organelor centrale şi locale în domeniul apărării şi relaţionarea acestora cu MApN.

Procesul de revizuire strategică a apărării şi procesele destinate rectificărilor de etapă vor deveni o constantă a politicii de apărare şi a planificării apărării, care se va desfăşura, de regulă, pe un ciclu de zece ani.

 

Dezvoltarea noilor Forţe de Apărare Teritorială

Forţele de Apărare Teritorială vor fi dezvoltate pe baza unor concepte rezultate din concluziile analizelor efectuate, care pun în evidenţă următoarele:

- elementele-cheie ale apărării poloneze vor rămâne Forţele Terestre şi Forţele Aeriene;

- necesitatea unei noi restructurări a forţelor operaţionale (a patra reorganizare după 1990) şi a multiplicării puterii de foc a acestora, pentru crearea de noi capabilităţi de descurajare;

- este necesară mărirea potenţialului Forţelor pentru Operaţii Speciale, atât în ​​ceea ce priveşte desfăşurarea operaţiilor de intensitate ridicată, cât şi participarea acestora în operaţii externe de intensitate redusă;

- va trebui ca Forţele de Apărare Teritorială să atingă potenţialul complet cu asigurarea unei puteri de foc sporite, să acţioneze în principal ca unităţi de infanterie uşoară, pentru a fi capabile să îndeplinească misiuni diverse, în deplină cooperare cu forţele operaţionale. Acestea trebuie să fie pregătite pentru a acţiona în condiţiile unui război neconvenţional şi să fie angajate în operaţiuni de gestionare a crizelor;

- se impune ca Forţele Navale să joace un rol special pentru apărarea liniei de coastă şi, mai ales, pentru interzicerea acţiunilor inamicului în Zona de Sud a Mării Baltice;

- va fi imperios necesară asigurarea permanentă a securităţii cibernetice şi informaţionale, astfel încât PAF să poată opera într-un mediu informaţional dinamic, în ​​mod pro-activ şi reactiv la acţiuni inamice ostile.

Sistemul de comandă şi control al Forţelor de Apărare Teritorială (C2)

Este de remarcat că modificările aduse sistemului C2 reprezintă pentru planificatorii militari polonezi o necesitate de maximă urgenţă, motiv pentru care primele efecte ale corecţiilor aduse vor fi vizibile încă din anul 2018:

- prioritatea de bază o reprezintă simplificarea întregului sistem, separarea clară a responsabilităţilor pe eşaloane de comandă, întărirea lanţului ierarhic şi desemnarea cu claritate a nivelurilor de plasare a comandanţilor. Aceste probleme vor face obiectul unui act legislativ special dedicat, care se doreşte a fi aprobat de Parlament;

- liderii militari şi chiar cei politici (din structura ministerului) vor participa la un program intensificat de exerciţii şi cursuri de pregătire (de exemplu, în mod regulat, se vor organiza jocuri de război), iar concluziile desprinse pe timpul acestor activităţi vor fi folosite atât pentru optimizarea planurilor operaţionale, cât şi pentru modernizarea sistemului naţional de apărare;

- modificările sistemului C2 vor permite comandanţilor însărcinaţi cu conducerea FAP la război să se implice instituţional în procesul de reformă al acestora din timp de pace. Impactul dorit este acela de a asigura flexibilitate sporită în trecerea structurilor de la starea de pace la starea de război. Rolul "primului militar" (the role of the ”first soldier”) va fi jucat evident de către şeful SMG, dar şi de noile comandamente ale categoriilor de forţe armate subordonate acestuia. Şeful SMG va fi responsabil de conducerea FAP pe teritoriul naţional şi în afara acestuia, precum şi de planificarea angajării strategice a acestora;

- Comandamentul General şi Comandamentul Operaţional vor fi desfiinţate. Misiunile primului vor fi transferate categoriilor de forţe armate, iar misiunile celuilalt comandament desfiinţat vor fi preluate de către nou-înfiinţatul Inspectorat pentru Instruire şi Comandă. Acesta, împreună cu Inspectoratul pentru Sprijin, vor fi subordonate şefului SMG, care va fi sprijinit în actul de comandă de doi locţiitori responsabili pentru planificarea operaţiilor, respectiv, pentru planificarea operaţiilor de sprijin;

- pentru a se asigura controlul civil asupra forţelor, SMG va fi mai bine integrat în MApN, urmând să implementeze liniile directoare ale politicii de apărare elaborate în cadrul Direcţiei pentru Politica de Apărare.

Finanţarea modernizării PAF

Până în anul 2032, priorităţile de finanţare vor avea în vedere acoperirea costurilor necesare modernizării PAF:

- sporirea puterii de foc operaţionale - se presupune că prin dezvoltarea artileriei terestre şi întrebuinţarea acesteia în combinaţie cu noile elicoptere de atac, dar şi cu folosirea masivă a dronelor cu destinaţie specială în acest domeniu, se va obţine o descurajare eficace;

- achiziţia de tehnologii noi, cum ar fi sisteme bazate pe energie electromagnetică, sisteme de apărare antiaeriană şi antirachetă (programele Narew şi Wisła) şi pentru război electronic;

- dotarea Forţelor Aeriene cu arme de precizie cu rază lungă de acţiune şi avioane de luptă de generaţia a 5-a, al căror număr va creşte constant;

- mărirea considerabilă a capacităţilor terestre, aeriene şi navale pentru apărarea de coastă, prin consolidarea unităţilor de rachete, a platformelor de cercetare ISR cu/fără pilot, a submarinelor şi mijloacelor moderne de luptă anti-mină, pentru întărirea potenţialului naţional A2/AD;

- continuarea achiziţiilor de noi vehicule blindate şi dezvoltarea unui tanc de nouă generaţie, probabil prin cooperare internaţională;

- crearea unui sistem nou şi eficient de susţinere logistică a trupelor, având la bază principiul că fiecare divizie va avea propria structură de sprijin.

Sistemul de educaţie şi instruire

Acest sistem va fi adaptat la nevoile în evoluţie ale sistemului militar:

- va fi restabilit rolul artei militare operative;

- va fi intensificat procesul de formare a militarilor la toate nivelurile, prioritare fiind pregătirea pentru desfăşurarea întrunită a acţiunilor, conştientizarea situaţiei, creativitatea şi iniţiativa comandanţilor;

- va fi întărit prestigiul Corpului subofiţerilor şi se va asigura o pregătire mai bună pe post a personalului civil;

- va fi consolidat controlul civil prin participarea mai largă a experţilor civili la activitatea ministerului.

Mobilizarea pentru apărarea naţională - ”efort al întregii naţiuni”

Reconstrucţia capabilităţilor pentru mobilizare a devenit una dintre principalele priorităţi strategice cuprinse în noua Concepţie. Procesul de reconstrucţie va presupune:

- reglementarea legislativă cuprinzătoare şi introducerea corespunzătoare a acestui domeniu în Legea apărării;

- acţiuni pentru conştientizarea la nivelul conducerii statului şi societăţii civile a problematicii apărării statului în actualele circumstanţe de securitate din vecinătatea Poloniei, precum şi cu privire la rolul FAP de asigurare a apărării şi securităţii statului;

- stabilirea unui mecanism eficace de reacţie integrată a întregii ţări în situaţii excepţionale sau la ameninţări militare;

- MApN va crea un sistem nou de stimulente reciproc avantajos pentru antreprenorii calificaţi să participe la Programul de Mobilizare a Economiei, program mai flexibil de natură a realiza mobilizarea înainte de începerea ostilităţilor militare;

- MApN va participa la planificarea infrastructurii statului, pentru ca cerinţele militare să fie mai bine încorporate;

- sistemul de achiziţii publice şi de utilizare a echipamentelor militare va fi simplificat, durata şi numărul personalului care va participa la faza analitico-conceptuală vor fi reduse;

- Politica Naţională în Domeniul Armamentelor va fi un document care va include problemele specifice mobilizării;

- vor fi simplificate regulile privind cooperarea MApN cu organizaţiile civile ”pro-apărare”, ministerul urmând a avea ca prioritate permanentă încurajarea atitudinilor patriotice şi promovarea unei ”culturi poloneze de apărare autentice”.

(1)  Datorită importanţei logisticii, Inspectoratul Logistic al Forţelor Armate va fi ridicat la nivel operativ-strategic

Implementarea noii Concepţii de Apărare a Republicii

În această lună se împlineşte un an de zile de când Polonia implementează noua sa Concepţie de apărare a statului..

Concepţia stabileşte mai multe orientări prioritare:

- atenţia centrală va fi acordată dezvoltării tehnologice, accentul urmând a fi pus nu doar pe cantitatea, ci şi pe calitatea echipamentelor militare majore;

- sunt stabilite domenii-cheie cu mari investiţii pentru înzestrarea armatei poloneze în anii care urmează, plecându-se de la ipoteza că viitoarele confruntări în Europa de Est vor fi purtate cu ajutorul unor echipamente militare înalt tehnologizate, dar nu neapărat foarte scumpe şi complexe. Potenţialul cel mai ridicat este deţinut de echipamentele laser, armele cu energie dirijată, rachetele şi avioanele de ultimă generaţie, dronele ISR pentru cercetare, dronele de tip „kamikaze” anti-radar şi anti-laser inamic, dronele inteligente de dimensiuni mici nedetectabile radar, care să permită penetrarea spaţiului inamic şi îndeplinirea de misiuni în regim ”machine-to-machine conversation”;

- vor fi constituite unităţi militare moderne şi eficace cu caracter defensiv, cum ar fi cele de apărare antirachetă, dar şi unităţi speciale, ca de exemplu cele pentru executarea de operaţii speciale cu caracter ”chirurgical”. Polonia va mări cu precădere numărul de unităţi care pot funcţiona semi-autonom;

- pentru a nu fi afectat potenţialul apărării în context naţional, autorităţile poloneze au în vedere constituirea de capabilităţi dedicate pentru a fi utilizate în format NATO sau UE, cu care vor contribui semnificativ la eforturile de stabilizare desfăşurate de aliaţi pe diferite spaţii şi speţe, dar fără a aduce atingere potenţialului capacităţilor de apărare a teritoriului naţional;

- ca urmare a SDR, a fost completată metodologia elaborării politicii de apărare pe baza unei analize cuprinzătoare a tuturor datelor şi informaţiilor din sectorul naţional al apărării (vor fi create capabilităţi analitice în domenii precum evaluarea mediului de securitate şi a apărării naţionale, fundamentarea politicii de apărare şi planificarea dezvoltării forţelor armate). Declanşarea şi organizarea procesului de revizuire strategică a apărării se va face ciclic, sau atunci când situaţia o impune din punct de vedere politic.

Apărarea poloneză în perspectiva anului 2032

Armata poloneză va avea, pentru prima dată în istoria sa modernă, un potenţial de descurajare eficace, având ca prioritate absolută apărarea naţională şi, atunci când este cazul, participarea la apărarea colectivă în cadrul Alianţei. Pentru a realiza acest obiectiv, PAF trebuie să întrunească, până în anul 2032, următoarele caracteristici:

- să deţină echipamente militare majore performante de ultimă generaţie, trupe bine instruite şi proceduri testate şi verificate;

- să menţină în rezervă echipamentele militare uzate moral, dar modernizate;

- sistemul de comandă şi control să fie pregătit pentru reacţie imediată în situaţii de criză şi război, pe teritoriul naţional sau în proximitatea acestuia;

- să coopereze în plan intern sau extern cu alte structuri guvernamentale sau neguvernamentale în operaţiuni de gestionare a crizelor.

Un alt rezultat al acestei foarte apreciate revizuiri, SDR 2016, a fost şi dezvoltarea noului proiect strategic denumit „Modelul viitoarelor Forţe Armate poloneze[i]. Conform proiecţiei, în anul 2032, PAF vor fi unele dintre cele mai moderne şi mai numeroase din Europa, cu cinci categorii de forţe ale armatei: Forţele Terestre, Forţele Navale, Forţele Aeriene, Forţele pentru Operaţii Speciale şi Forţele de Apărare Teritorială. Ideea politică centrală este că trebuie eliminată dilema falsă de a alege între calitatea şi cantitatea capabilităţilor, aceste caracteristici fiind privite ca un cumul absolut necesar pentru reconstrucţia PAF.

Sistemul de comandă şi control (C2) al PAF va cunoaşte unele modernizări fără modificarea profundă a structurii actuale. Comandamentele de divizie vor avea un rol semnificativ în conducerea acţiunilor de luptă şi nu numai prerogative administrative, ca până în prezent. Până în anul 2032, vor fi introduse sisteme C2 autonome, care să permită cunoaşterea completă a situaţiei operaţionale şi accelerarea procesului decizional, îmbunătăţirea fluxului de informaţii la toate eşaloanele de comandă. Vor fi adoptate politici de asigurare a funcţionării stabile a sistemelor informaţionale în condiţii de bruiaj puternic sau de război cibernetic. Vor fi introduse sisteme tehnologice ISR moderne la nivel tactic, operativ şi strategic (platforme fără pilot, capabilităţi satelitare naţionale etc.).

În ceea ce priveşte profesionalizarea PAF, s-a stabilit că aceasta a fost efectuată într-o manieră greşită. Vor fi puse bazele unor noi forme de instruire militară pe termen scurt, care se vor baza în special pe sistemul de voluntariat. Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, numărul militarilor şi al personalului civil va creşte în mod semnificativ. Astfel, în următorii şapte ani, efectivele totale al FAP vor depăşi cifra de 200.000 militari. Aceste schimbări vor crea, de asemenea, necesitatea dezvoltării unor noi infrastructuri, constatându-se că, în ultimele decenii, au fost reduse nepermis de mult.

PAF vor parcurge un program intensificat de exerciţii, atât în plan naţional, cât şi în cadru aliat, care va fi cuprins într-o Doctrină de instruire, integrată în noul Plan naţional de apărare. Aceasta va avea în vedere necesitatea cooperării dintre unităţile operaţionale şi forţele de apărare teritorială nou formate, pentru ca procesul de instruire a unităţilor şi programul centrelor de instruire specializate să fie mai bine sincronizat.

Pentru a contribui la atingerea ambiţioaselor obiective propuse, procesul de modernizare a PAF va fi însoţit de o finanţare adecvată, care se va situa la unul dintre cele mai înalte niveluri de cheltuieli pentru apărare din statele membre NATO. Proiecţia minimă a bugetului apărării în perspectiva anului 2030 presupune alocarea a 2,5% din PIB.

Potrivit Concepţiei, dezvoltarea unor PAF moderne va impune „achiziţii prudente şi stabilirea unor direcţii de cercetare-dezvoltare adecvate”. Achiziţiile propuse trebuie să se bazeze, mai mult decât în prezent, pe o analiză atentă a datelor şi informaţiilor despre sistemul naţional de apărare, prin verificări riguroase cu ajutorul simulărilor. Oricum, accentul va fi pus pe introducerea de tehnologii de vârf, care să permită reducerea disparităţilor strategice actuale, respectiv pe folosirea de noi mijloace care măresc puterea de foc în termeni de gamă şi precizie, sporind astfel potenţialul de descurajare.

//

Surse utilizate:

- www.mon.gov.pl/d/pliki/rozne/2017/05/KORP_DRUK_v03_mn2.pdf

- www.telewizjarepublika.pl/oto-koncepcja-obronna-rzeczypospolitej-polskiej-koniecznie-przeczytaj,48934.html

- www.nowastrategia.org.pl/ministerstwo-obrony-narodowej-zaprezentowalo-koncepcje-obronna

- www.defenseone.com/technology/2017/06/poland-preparing-15-years-rising-tension-russia/138337/?oref=d-topstory&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_ campaign=EBB%2006.06.2017&utm_term=Editorial%20-%20Early%20Bird%20Brief

- www.globsec.org/globsec2017/news/globsec-2017-bratislava-forum-top-take-aways[i] Modelul a fost construit printr-un proces analitic, folosind metoda Delphi, lecţii învăţate (inclusiv cele din ultimele conflicte armate, precum cel din Ucraina), expertize relevante, jocuri strategice de război şi analizele cost-efect. Modelul a fost pregătit de o echipă de peste 50 de ofiţeri seniori, cu diferite specializări, reprezentând toate armele şi specialităţile PAF. Echipa a realizat o soluţie optimă, rezultată din necesităţile operaţionale şi resursele financiare ale ţării, precum şi imperative rezultate din cele mai grave scenarii ale evoluţiilor securităţii internaţionale.