11 noiembrie 2018

MAS organizează conferinţa "Continuitate şi discontinuitate în strategia de apărare a României pe parcursul celor 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri"

Monitorul Apărării şi Securităţii

Monitorul Apărării şi Securităţii, membru al Mediafax organizează în 20 noiembrie conferinţa naţională "Continuitate şi discontinuitate în strategia de apărare a României pe parcursul celor 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri".

Sursă foto: Mediafax

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Ministerul Apărării Naţionale. 

La conferinţă vor participa reprezentanţi ai mediului academic civil şi militar, oficialităţi ale instituţiilor statului, diplomaţí, parlamentari, foşti miniştri de Externe şi ai Apărării, repezentanţi ai mediului de afaceri şi asociativ din industria de apărare.

Conferinţa îşi propune să ofere o perspectivă asupra diferenţelor conceptuale şi a convergenţelor teoretice ale securităţii naţionale în evoluţia sa, în cadenţa transformărilor care au marcat succesiunea secvenţelor istorice ale ultimei sute de ani.

Dezbaterea va urmări identificarea caracteristicilor securităţii naţionale în fiecare perioadă, a influenţelor definitorii asupra formelor de manifestare a acesteia, a curentelor de gândire dominantă, a formatelor de expresie strategică, a soluţiilor de instituţionalizare şi a modalităţilor de comunicare a reperelor sale fundamentale.

Totodată, va fi abordată dinamica cuprinderii conceptului de securitate naţională, începând de la valenţa sa realist-militaristă şi mergând până la dilemele incongruenţelor contemporane de natură ideologică, tehnologică sau socială.

De asemenea, conferinţa va evidenţia premisele de evoluţie a semnificaţiei acestui concept într-un mediu de securitate considerat din ce în ce mai turbulent şi volatil în raport cu locul şi rolul României în cadrul arhitecturii internaţionale de securitate.

Conferinţa este structurată pe patru paneluri: "Securitatea naţională de la consolidarea unităţii, independenţei şi suveranităţii statului naţional unitar la falimentul păcii europene", "Securitatea naţională în perioada Războiului Rece. Singuri împotriva tuturor?", "Regăsirea identităţii europene şi a democraţiei. Viitorul securităţii naţionale este al surprizelor strategice sau al gândirii strategice anticipative?", "Securitatea naţională şi Securitatea comună în epoca (in)stabilităţii globale şi (in)certitudinilor majore de securitate. Este pregătită economia românească pentru a face faţă provocărilor de securitate ale viitorului?"

Panelul “Securitatea naţională de la consolidarea unităţii, independenţei şi suveranităţii statului naţional unitar la falimentul păcii europene” va aborda semnificaţiile conceptului de securitate naţională în perioada interbelică, cu accent pe consolidarea unităţii, independenţei şi suveranităţii statului naţional unitar român după finalizarea Primului Război Mondial.

Panelul „Securitatea naţională în perioada Războiului Rece. Singuri împotriva tuturor?” va aduce în dezbatere transformările radicale ale securităţii naţionale pe parcursul a aproape jumătate de secol de regim comunist, îndeosebi cele ale instituţiilor militare şi de securitate sub efectul constrângerilor specifice izolaţionismului românesc din perioada Războiului Rece.

Panelul “Regăsirea identităţii europene şi a democraţiei. Viitorul securităţii naţionale este al surprizelor strategice sau al gândirii strategice anticipative?” va aborda evoluţia securităţii naţionale de la vidul de securitate determinat de dezintegrarea instituţiilor de apărare şi securitate după Revoluţia din 1989, până la integrarea României în spaţiul Nord-Atlantic şi European de securitate şi apărare comună.

Panelul „Securitatea naţională şi Securitatea comună în epoca (in)stabilităţii globale şi (in)certitudinilor majore de securitate. Este pregătită economia românească pentru a face faţă provocărilor de securitate ale viitorului?”  va urmări definirea noilor semnificaţii ale arhitecturilor (inter)naţionale integrate de securitate, pornind de la structurile de forţă şi mergând până la nevoia de adaptare a industriei de apărare şi a economiei româneşti la transformările induse de tehnologiile avansate şi inteligenţa artificială ale conflictelor viitorului.

"Continuitate şi discontinuitate în strategia de apărare a României pe parcursul celor 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri" este prima dintr-o serie de conferinţe organizate de Monitorul Apărării şi Securităţii, care îşi doresc a fi un loc de întâlnire şi dezbatere între reprezentanţii şi decidenţii din mediul civil, militar, asociativ, de afaceri implicaţi în domeniile strategice ale apărării şi securităţii naţionale.