31 iulie 2019

MAI propune, printr-un proiect, recompense pentru cadrele militare care îşi exercită exemplar atribuţiile de serviciu

Diana Grigore

Ministerul de Interne a pus în dezbatere publică un proiect care prevede acordarea unor recompense morale şi materiale cadrelor militare care îndeplinesc exemplar atribuţiile de serviciu.Printre recompense se numără cele financiare, distincţii onorifice, arme de apărare sau ridicarea unei sancţiuni.

Sursă foto: Mediafax

„Demersul normativ în discuţie are la bază necesitatea emiterii unei noi reglementări subsecvente la nivelul MAI în raport cu noile dispoziţii primare în materia disciplinei militare, conţinute de Secţiunea a 4-a a Capitolului 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, astfel cum au fost modificată şi completată de Legea nr. 101/2019. În acest context, potrivit temeiurilor primare reprezentate de art. 33 lit. e)1 şi alin. (4) al art. 358 2 din Legea nr. 80/1995 prin proiect urmează să reglementeze următoarele aspecte: instituirea recompenselor morale, financiare şi materiale care pot fi acordate cadrelor militare; stabilirea nivelului la care urmează să fie constituite consiliile de onoare, respectiv la nivelul unităţilor militare ale MAI, precum şi al aparatului central al MAI; stabilirea unei proceduri prin care urmează să fie aleşi membrii consiliilor de onoare atât de la nivelul unităţilor militare cât şi de la nivelul aparatului central al MAI; stabilirea unei proceduri de lucru pentru activitatea consiliilor de onoare”, se arată în actul normativ pus în dezbatere publică.

Astfel, proiectul de Ordin al ministrului afacerilor interne privind stabilirea condiţiilor de acordare a recompenselor morale, financiare şi materiale cadrelor militare din MAI prevede că, „pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu, cadrelor militare în activitate li se pot acorda următoarele recompense morale şi materiale: mulţumiri; felicitări; diplome de merit; citarea prin ordin de zi pe unitate; distincţii onorifice, altele decât cele reglementate de prevederile legale privind sistemul naţional de decoraţii al României; arme de apărare şi pază; ridicarea unei sancţiuni disciplinare”.

De asemenea, proiectul impune recompense financiare, care se acordă în condiţiile prevăzute de lege pentru premierea personalului plătit din fonduri publice, potrivit articolului 4.

Recompensele se acordă fără părtinire, diferenţiat şi, după caz, individual sau în grup. Pentru aceeaşi faptă se acordă o singură recompensă.

Actul normativ arată şi condiţiile şi forma sub care este primită recompensa.

„Mulţumirile pot fi verbale sau scrise. Felicitările se adresează verbal sau în scris, individual sau în grup. Citarea prin ordin de zi pe unitate se face prin înscrierea gradului, numelui, prenumelui şi a faptei în ordinul de zi pe unitate dat de comandantul/şeful care îl recompensează.
Distincţiile onorifice, care se acordă în conformitate cu normele legale în vigoare, sunt însemne care simbolizează aprecierea faptelor deosebite săvârşite pe timpul îndeplinirii misiunilor militare încredinţate sau în sprijinul acestora, în timp de pace, în situaţii de criză ori război, a rezultatelor meritorii obţinute în procesul formării profesionale sau cu ocazia participării la activităţi culturale, ştiinţifice şi sportive”, potrivit proiectului pus în dezbatere publică pe site-ul MAI.

Armele de apărare şi pază se acordă, în conformitate cu normele legale în vigoare, ca recompense materiale pentru acte de eroism, curaj, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea îndatoririlor care le revin, ori cu ocazia pensionării, pentru întreaga activitate desfăşurată.

O altă recompensă vizează ridicarea unei sancţiuni disciplinare: „Se acordă prioritar în raport cu celelalte recompense, în cazul cadrului militar aflat sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi determină încetarea imediată a acesteia”.