12 noiembrie 2019

Informaţiile militare române la mare moment aniversar

Monitorul Apărării şi Securităţii

Exact acum 160 de ani, a avut loc un moment de referinţă pentru cercetaşii militari şi pentru ceea ce astăzi numim generic informaţiile militare. La 12 noiembrie 1859, domnitorul Alexandru Ioan Cuza decreta prin ÎNALTUL ORDIN DE ZI nr. 83, înfiinţarea Statul Major General al Armatei şi, printr-o fericită dar necesară coincidenţă, constituirea în componenţa acestuia a Secţiei a II-a. În ordinul de zi nr.183 din acelaşi an au fost înscrise ”Atribuţiile prevăzute la A şi B” din Inaltul Ordin menţionat, adică acelea ca noua structură militară de cercetare să elaboreze ”lucrările statistice,...tot ceea ce priveşte operaţiile tactice şi strategice, precum şi cunoaşteri de itinerare militare”. Aşadar, era constituit primul organism de informaţii militare al Armatei române, moment care s-a înscris în procesul mai elaborat al organizării instituţionale militare, proces impus de necesitatea consolidării apărării tânărului stat naţional român realizat prin Unirea Principatelor de la 24 ianuarie 1859.

Sursă foto: Mediafax

Evoluţiile ulterioare au fost dificile şi influenţate desigur de schimbările politico-militare şi marile turbulenţe de securitate din regiunea noastră şi, în general din Europa şi din lume. Cert este însă că mica structură de cercetare generată acum 160 de ani a crescut şi s-a modernizat permanent, devenind cu timpul un puternic serviciu de informaţii militare. În 1991, acest serviciu a fost denumit ”Direcţia Cercetare a Armatei”, iar în 1993 ”Direcţia Informaţii Militare”. Ultima denumire corespunde pe deplin şi exclusiv cu acţiunile de culegere de informaţii militare externe pe care le desfăşoară cu succes pe spaţii largi începând de la frontirele naţionale către exterior. Toate aceste acţiuni au fost şi sunt circumscrise eforturilor de a cerceta, culege, procesa informaţii cât mai valoroase cu putinţă şi pentru a le pune la dispoziţia factorilor de decizie ai statului român în domeniul apărării şi securităţii naţionale.

După intrarea Romaniei în NATO şi UE, serviciul de informaţii militar a trecut la o cooperare aprofundată cu aliaţii şi partenerii stratagici, participând cu produse de intelligence la efortul general pentru apărarea colectivă şi securitatea în spaţiul euro-atlantic. Şi aceasta include participarea efectivă a serviciului militar de informaţii, uneori cu sacrificiul vieţii unor camarazi, în toate teatrele de operaţii externe în care Armata României este prezentă.

De-a lungul istoriei, misiunile fundamentale au rămas de principiu aceleaşi: cunoaşterea fenomenului militar internaţional, sesizarea oricărui pericol şi identificarea oricărui agresor care putea afecta securitatea naţională, precum şi prevenirea surprinderii strategice. Aceste misiuni de bază au fost completate cu altele noi, pentru a menţine serviciul ancorat în realităţile mediului de securitate internaţional şi pentru a-l ţine racordat cât mai puternic la evoluţiile generale ale afacerilor militare internaţionale, la permanentele provocări de securitate generate de apariţia a noi şi noi tehnologii militare şi, în consecinţă, la mutaţiile produse în strategiile şi procedeele de ducere a războiului contemporan.

Nu se poate să nu fie remarcată discreţia care înnobilează activitatea informaţiilor militare. Cu toate acestea, realizările actuale, atât cât sunt lăsate publicului larg să le observe, sunt impresionante. S-a reuşit într-un timp relativ scurt la scara istoriei realizarea unei structuri de informaţii militare flexibile, apte să răspundă cerinţelor naţionale de apărare şi a celor  integrate de securitate în procesele de planificare operaţională ale NATO şi al UE. Alături de componentele de reprezentare militară diplomatică externă prin birourile ataşaţilor apărării şi de cercetarea la trupe, au fost dezvoltate dimensiuni mai puţin tradiţionale a muncii de informaţii militare, cum ar fi capabilităţi de HUMINT, IMINT, SIGINT şi nu numai. Toate dotate cu tehnologii moderne de intelligence şi de fuziune a capacităţilor de culegere şi analiză a informaţiilor.  

Bătăliile pe ”frontul invizibil al inteligenţelor” sunt permanente şi extrem de dure, motiv pentru care cei selecţionaţi să le ducă sunt cu adevărat oameni patrioţi, curajoşi şi devotaţi, modeşti şi cu înalt spirit de sacrificiu.

Iată de ce, Echipa ”Monitorului Apărării şi Securităţii” aduce un pios omagiu de recunoştinţă memoriei tuturor celor care şi-au sacrificat viaţa în munca de informaţii militare. Totodată, transmite profundul respect şi urări de succese şi sănatate tuturor militarilor din informaţiile militare, oriunde s-ar afla aceştia – la posturile din străinătate, în teatrele de operaţii, în diferitele comandamente ale organizaţiilor internaţionale din care România face parte, sau în laboratoarele analitice ale serviciului  de acasă.

LA MULŢI ANI !