21 septembrie 2022

Guvernul vrea ajustarea preţurilor din contractele de achiziţii în domeniul apărării şi securităţii

Andreea Soare

Potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă care s-a aflat pe ordinea de zi a şedinţei Executivului, Guvernul României vrea ajustarea preţurilor din contractele de achiziţii de echipamente militare, motivul din spatele deciziei fiind evenimentele recente din planul geopolitic şi geostrategic din vecinătatea României.

Sursă foto: Mediafax

„Recentele evenimente survenite în plan geopolitic şi geostrategic în imediata vecinătate a României au generat importante efecte economice, atât la nivel regional cât şi global, precum majorarea preţului combustibilului, gazului, energiei electrice şi al materiilor prime, ceea ce a condus la creşterea costului de producţie al produselor industriale finale, inclusiv cele din domeniile apărării şi securităţii, care necesită un grad de prelucarea ridicat şi, implicit, un mai mare consum de resurse; Având în vedere contextul prezentat se impune adoptarea unor măsuri urgente care să asigure securitatea juridică a raporturilor contractuale şi care să prevină afectarea situaţiei economice a operatorilor economici responsabili pentru furnizarea resurselor şi infrastructurii de producţie necesare satisfacerii nevoilor de înzestrarea a sistemului naţional de apărare, cu atât mai mult în condiţiile în care se impune creşterea gradului de rezilienţă a acestuia raportat la situaţia geopolitică regională”, se arată în proiectul de ordonanţă de urgenţă.

„În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

 Art. 1 – (1) Preţul contractelor de achiziţie publică de produse/servicii, inclusiv a acordurilor-cadru atribuite în domeniile apărării şi securităţii, finanţate, integral sau parţial, din fondurile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau din fondurile proprii ale autorităţilor/entităţilor contractante prevăzute la art. 3 pct. 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.195/2012, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se ajustează, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru a ţine seama de orice creştere a costurilor pe baza căruia s-a fundamentat preţul contractelor”, se precizează în proiect.

Este, de asemenea, precizat că ajustarea se aplică: contractelor de achiziţie publică şi acordurilor-cadru atribuite în domeniile apărării şi securităţii aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; contractelor încheiate în urma procedurilor de atribuire aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă semnarea sau intrarea în vigoare a acestora se realizează pâna la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 alin (1), dar nu se aplică contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru atribuite în domeniile apărării şi securităţii, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Guvernul precizează că neadoptarea acestei OUG ar duce la neonorarea contractelor de produse şi servicii militare, „inclusiv a finalizării programelor de înzestrare” deoarece „la semnarea contractelor nu erau prevăzute costuri care să acopere sumele suplimentare generate de evenimente de natura celor exemplificate mai sus, iar beneficiarii, la momentul semnării contractelor, nu au avut cum să aprecieze situaţia viitoare a 2 contractelor, aspecte care generează riscuri de întârziere/reziliere sau chiar de blocare a contractelor, cu implicaţii asupra capacităţii de apărare a ţării şi a situaţiei economice a furnizorilor/prestatorilor”.

Principalul contract de achiziţie aflat în derulare şi afectat direct de această ordonanţă ar fi contractul corvetelor pentru Forţele Navale Române.

Citeşte şi: Războiul de lângă noi ne-a prins fără nave performante. Îşi mai permite România bâlbâieli şi aventuri în achiziţia celor patru corvete şi modernizarea fregatelor?