03 august 2022

Guvernul adoptă un nou Statut al cadrelor militare: cadrele militare care au împlinit vârsta standard de pensionare beneficiază de o bonificaţie de fidelitate egală cu zece solde lunare brute din ultima lună de activitate

Florin Jipa

ULTIMA ORĂ:Premierul Ciucă a decis scoaterea proiectului de pe ordinea de zi şi a cerut să intre la pachet cu celelalte legi din domeniul apărării şi siguranţei naţionale

Sursă foto: MApN

ŞTIREA INIŢIALĂ:

În şedinţa de Guvern de astăzi se va aproba proiectul Legii privind statutul cadrelor militare, conform unui comunicat postat, marţi, pe site-ul Guvernului. După aprobare de către Guvern, proiectul va merge în Parlament pentru vot.

O prevedere foarte importantă în noul Statut este în articolul Art 79 (3), cadrele militare care au împlinit vârsta standard de pensionare şi sunt trecute în rezervă sau direct în retragere cu drept de pensie militară de stat, beneficiază de o bonificaţie de fidelitate egală cu zece solde lunare brute din ultima lună de activitate, dacă au cel puţin 30 de ani de vechime efectivă în serviciu.

În articolul 2 al Legii se arată care sunt instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională care au cadre militare în rândul personalului propriu: Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază.

De asemenea, în noul Statul al cadrelor militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti nu au fost primiţi, aşa cum au cerut reprezentanţii acestora de a fi un singur statut pentru toate categoriile de militari. Conform noului Statut, cadrele militare sunt cetăţenii români care dobândesc statutul de ofiţer, de maistru militar sau de subofiţer.

De asemenea, se arată că ofiţerii cu grade de generali/amirali au rangul de demnitari ai statului român, fără a beneficia de drepturi suplimentare conferite de această calitate.

Totodată, miniştrii, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi asimilaţii acestora, din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, beneficiază de drepturile materiale stabilite prin prezenta lege pentru cadrele militare în activitate, echivalente ofiţerilor cu grade de generali/amirali.

În articolul 7 se detaliază cine poate deveni cadru militar: pot deveni cadre militare în activitate persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) au cetăţenie română şi domiciliul în România; b) au împlinit vârsta de 18 ani; c) au capacitate deplină de exerciţiu; d) nu au fost condamnate penal; e) nu sunt în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni; f) nu au făcut şi nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română sau care acţionează împotriva statului român; g) nu sunt membri ai unui partid, formaţiune, asociaţie sau organizaţie cu caracter politic ori sindical; h) îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de prezenta lege; i) se încadrează în baremele medicale prevăzute de actele normative în vigoare, promovează evaluările psihologice şi îndeplinesc criteriile de recrutare şi selecţie, stabilite prin ordin al conducătorilor instituţiilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională; j) îndeplinesc condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare pentru acces la informaţii clasificate.

De asemenea, cadrele militare în activitate au obligaţia să participe la misiuni şi operaţii pe teritoriul statului român sau în afara acestuia, în funcţie de cerinţele şi interesele de securitate şi apărare ale statului român ori pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate de România prin convenţii şi tratate internaţionale.

Cadrelor militare le sunt restrânse mai multe drepturi constituţionale, precum acela de a fi ales, libertatea de exprimare, libertatea de a adera la un sindicat, libertatea de deplasare etc.

Cadrelor militare în activitate le este restrâns exerciţiul unor drepturi, astfel: a) exprimarea opiniilor sau preferinţelor politice nu le este permisă la locul de muncă sau în spaţiul public; b) exercitarea dreptului de petiţionare în cadrul instituţiei de apărare, ordine publică şi securitate naţională se realizează prin raport scris, înaintat pe cale ierarhică; c) participarea la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau întruniri cu caracter politic ori sindical nu le este permisă, cu excepţia activităţilor ce se desfăşoară în cadrul misiunilor ordonate; d) constituirea, înscrierea în sau aderarea la organizaţii, asociaţii sau fundaţii nu este permisă dacă activităţile specificate în statutul acestor organizaţii afectează exercitarea profesiei militare, au caracter sindical ori contravin principiului unicităţii comenzii, ordinii şi disciplinei specifice instituţiilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională, normelor de păstrare a ordinii publice sau bunelor moravuri.

Cadrele militare în activitate se pot deplasa în ţară şi în străinătate în condiţii stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Cadrele militare în activitate pot prezenta public informaţii în legătură cu serviciul în condiţii stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Totodată, raporturile de serviciu ale cadrelor militare în activitate pot fi modificate în interesul serviciului, fără acordul acestora, prin trimitere în misiune, detaşare, împuternicire, numire în funcţie sau punere la dispoziţie, în condiţiile prezentei legi şi ale Ghidului carierei militare

Cadrele militare în activitate trimise în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii, beneficiază de drepturile prevăzute pentru personalul trimis în misiune permanentă de către Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de alte drepturi specifice.

La instituirea stării de alertă şi de urgenţă, cadrele militare în activitate sunt obligate să contacteze în cel mai scurt timp posibil şeful nemijlocit, care dispune cu privire la necesitatea prezentării la unitate.

La instituirea stării de asediu cadrele militare în activitate sunt obligate să se prezinte în cel mai scurt timp posibil la unităţile militare unde sunt încadrate sau detaşate, după caz.

La instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu, precum şi la declararea stării de mobilizare sau a stării de război, exercitarea altor funcţii sau ocupaţii de către cadrele militare în rezervă chemate conform datelor din ordinul de chemare se suspendă, de drept, de la data prezentării la unitatea militară.

Pe timp de război, stagiul minim în grad pentru cadrele militare se reduce la jumătate.