30 iunie 2018

GERMANIA - ”Noua Reorientare a Bundeswehr”, cu obiective până în anul 2032

Cristian Eremia

Ministerul Federal german al Apărării derulează activităţi intense pentru implementarea prevederilor „Cartei Albe 2016” cu privire la politica de securitate şi viitorul Bundeswehr-ului (1). Obiectivele centrale corespund, desigur, orientărilor pro-europene şi transatlantice în domeniul apărării, precum şi imperativelor de afirmare a Germaniei ca putere internaţională (şi) din punct de vedere al politicilor de securitate.

Sursă foto: Mediafax

Pentru o înţelegere mai profundă a actualelor ajustări aduse politicilor de securitate, proceselor de planificare a apărării şi de construcţie a forţelor armate germane, trebuie menţionat că ultima reorganizare majoră a Bundeswehr-ului a fost iniţiată în anul 2011, fiind implementată până în anul 2016, pe baza unui document intern de planificare a apărării denumit „Reorientarea Bundeswehr-ului”. La acel moment, politicile de apărăre aveau la bază evaluarea politică generală, potrivit căreia dominaţia globală a puterilor occidentale era intangibilă, iar potenţialii adversari ai acestora nu păreau în măsură a le genera ameninţări militare, cu atât mai puţin perspective ale unor conflicte militare directe. Germania avea deci ca misiuni probabile „angrenarea raţională şi fără inhibiţii în misiuni externe în cadrul unor teatre de operaţii îndepărtate de frontierele naţionale, sau în misiuni de prevenire a conflictelor şi de gestionare a crizelor”.

Acum, centrul de greutate a fost trecut pe misiuni dedicate apărării naţionale şi pe misiuni de apărare colectivă. „Carta Albă 2016” a consemnat noi ameninţări şi pericole adăugate la cele deja existente în mediul european şi internaţional de securitate. Au fost identificate zonele politicii de securitate germane care necesitau remodelări şi domeniile asupra cărora trebuie să se focalizeze pe viitor politica externă, diplomaţia şi implicarea militară efectivă. Au fost redefinite interesele germane de securitate, obiectivele şi  priorităţile în domeniul securităţii şi apărării, precum şi angajamentele, contribuţiile şi responsabilităţile care pot fi asumate de statul german la nivel internaţional pentru menţinerea stabilităţii globale. Se impune a fi reţinute evaluările şi prevederile  cele mai importante din documentul de referinţă:

 • Germania consideră că evoluţia sistemului internaţional al relaţiilor internaţionale către o ordine multipolară din punct de vedere politic, economic şi militar, precum şi schimbările la nivelul puterii geopolitice, au implicaţii serioase pentru Europa şi statul german. Este de fapt un nou sistem, în care Rusia pune sub semnul întrebării ordinea de pace europeană, prin folosirea forţei militare pentru retrasarea unilaterală a unor frontiere garantate internaţional şi pentru promovarea intereselor sale, prin respingerea cu rivalitate strategică” a parteneriatului cu Occidentul, sau prin comportamentul de centru independent de putere”, ceea ce afectează profund interesele germane şi europene de securitate. 
 •  §  Având la bază obiectivul central al politicilor naţionale germane - cel de a se asigura poporului german libertate, prosperitate şi securitate”, interesele fundamentale de securitate ale Germaniei au fost ierarhizate astfel:

  a) apărarea naţională - apărarea cetăţenilor, suveranităţii şi integrităţii teritoriale naţionale;

  b) apărarea colectivă - protejarea cetăţenilor, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a aliaţilor;

  c) menţinerea ordinii internaţionale fundamentate pe reguli, în baza normelor dreptului internaţional;

  d) asigurarea prosperităţii, printr-o economie germană puternică şi un comerţ mondial liber şi neîngrădit;

  e) promovarea utilizării responsabile a bunurilor şi resurselor limitate la nivel mondial;

  f) aprofundarea integrării europene;

  g) consolidarea parteneriatului transatlantic.

  Astfel, ideea fundamentală este aceea că securitatea Germaniei se bazează în continuare pe cei doi piloni importanţi: Alianţa NATO, pe care o doreşte ”puternică şi decisă”, şi UE, pe care o doreşte ”unită şi rezilientă”.

  §  Au fost stabilite noi misiuni şi cerinţe pentru Bundeswehr, augmentate (extinse?) nu numai în volum, dar şi ca varietate şi complexitate. Bundeswehr-ul trebuie să devină ”modern şi adecvat pentru viitor”. Orientarea sa fundamentală va fi asigurarea unei apărări naţionale şi colective mult mai puternice. Pentru îndeplinirea noilor misiuni, organismul militar va avea nevoie de echipamente majore de înaltă calitate, de o gamă cuprinzătoare şi modernă de capabilităţi, precum şi de finanţări pe măsură.

  Se consideră că Germania va avea mai multe opţiuni de exercitare a influenţei §  a influenţei în Europa şi în lume, care o obligă la o nouă anvergură a politicii sale externe, toate presupunând însă acceptarea de responsabilităţi extinse şi asumarea leadership-ului internaţional. Prin iniţiativele sale, Bundeswehr-ul a demonstrat deja că poate juca un rol de lider potrivit conceptului leadership from the center”, acesta fiind motivul pentru care Germania s-a declarat pregătită a juca un rol nou în Europa şi în lume şi pentru a pava calea către soluţionarea problemelor viitoare”. Atingerea noului nivel de ambiţie stabilit se va face în marja unor limitări obiective şi fără obligaţii politice internaţionale prestabilite care să contravină intereselor germane sau care să suprasolicite capacităţile naţionale proprii”.
 • Susţinerea eforturilor pentru prevenirea crizelor şi conflictelor va rămâne un obiectiv important al politicii de securitate germane. Implicarea germană în crizele contemporane a demonstrat deja angajarea politică şi pregătirea pentru preluarea unui rol de lider. Abordând lumea printr-o viziune onestă şi realistă”, Germania a declarat însă că nu va fi capabilă să intervină în toate regiunile de criză ale lumii, dar va încerca să ofere cele necesare pentru a face posibil ca partenerii direct afectaţi şi implicaţi în crize şi conflicte să rezolve singuri” situaţiile apărute,

 

Plecând de la noile cerinţe strategice programatice, s-a trecut la elaborarea unor noi reorientări şi restructurări strategice ale Bundeswehr-ului. Punctele cheie ale acestora au fost cuprinse într-un document intern de planificare a apărării, intitulat Orientări conceptuale preliminare pentru profilul capacităţii viitoare a Bundeswehr-ului“ (elaborat, în martie 2017, de către Departamentul militar de planificare).

 

”Noua Orientare” a forţelor armate germane este abordată ca un proces care trebuie să se deruleze pe termen lung, fiind de principiu planificat să fie integral implementată până în anul 2032, dar nu mai târziu de anul 2036. Modificările programate au ca punct central pregătirea şi înzestrarea forţelor armate pentru apărarea naţională şi colectivă, pentru creşterea solidarităţii Alianţei şi a capacităţii sale de descurajare. Prevederile de referinţă pot fi sintetizate astfel:

- ForţeleTerestre (2) vor fi complet restructurate, urmând ca în noua perioadă de planificare să dispună de trei divizii (două grele şi una uşoară) complet echipate, cu opt până la zece brigăzi, care urmează să fie pe deplin operaţionale în termen de trei luni. Noua structură prevede constituirea de unităţi suplimentare, în special a unor batalioane de artilerie, al căror număr va fi extins în mod semnificativ la 14 batalioane (după sfârşitul Războiului Rece, numărul de batalioane a fost redus de la 40 la 3). Unităţile respective vor fi înfiinţate fie la nivel naţional, sau vor fi realizate în cooperare cu alte state membre NATO. Pentru implementarea măsurilor de reorganizare a forţelor terestre sunt necesare investiţii importante de câteva miliarde de euro, pentru achiziţii de tancuri, vehicule de luptă ale infanteriei, vehicule blindate şi uşoare, precum şi piese de artilerie;

- Forţele Aeriene ar ar trebui să fie în măsură, în următorii 15 ani, să deţină o mare unitate multinaţională, care să fie capabilă să execute zilnic până la 350 de misiuni de luptă şi recunoaştere, din care peste trei sferturi să fie executate prin forţele proprii ale Bundeswehr-ului. Totodată, Ministerul federal al apărării îşi propune realizarea unui elicopter de transport greu şi achiziţionarea de noi sisteme de apărare aeriană;

- Forţele Navale vor trebui să ajungă pe viitor la performanţa de a întrebuinţa simultan în operaţii cel puţin 15 nave de luptă. Pentru aceasta, în plus faţă de planurile în vigoare pentru construirea de corvete şi a unei nave de luptă multirol, în anii următori trebuie să fie înlocuite şase nave-bază, patru fregate, precum şi alte nave de deminare. Guvernul federal va trebui, de asemenea, să aprobe achiziţionarea suplimentar a două nave de aprovizionare şi comandă, care ar trebui operate în cooperare cu alte ţări europene membre NATO. Totodată, Forţele navale ar trebui să fie readuse în situaţia de avea o componentă aeriană şi de a conduce independent „războiul naval din aer“. De aceea, va fi necesar să dispună, din nou, de un număr semnificativ de avioane de vânătoare-bombardament (avioane pe care marina militară a fost nevoită să le cedeze, cu ani în urmă, forţelor aeriene);

- în premieră, a fost acordată o atenţie cuprinzătoare dimensiunii spaţiului cosmic şi războiului cibernetic, deoarece securitatea spaţială a devenit, din perspectivă germană, o problemă esenţială pentru securitatea  internaţională, fiind o componentă fundamentală a infrastructurii critice. Prin urmare, Germania a planificat acţiuni pentru a întrebuinţa, pe lângă liniile de comunicaţii clasice, şi instrumentele oferite de spaţiul cosmic, respectiv de cel cibernetic şi informaţional. În context trebuie remarcat faptul că, în luna martie 2017, ministerul federal al apărării a adoptat documentul „Orientarea strategică privind spaţiul cosmic“, care declară acest spaţiu ca fiind „zonă de operaţii militare“ şi pentru „ducerea războiului modern“ de către Bundeswehr. În ceea ce priveşte abordarea războiului cibernetic, a fost introdus în serviciul de luptă „Comandamentul pentru spaţiul cibernetic şi informaţional“, în aprilie 2017, moment care marchează apariţia unei categorii separate a forţelor armate germane; 

- pentru a putea implementa toate măsurile proiectate, vor fi necesare, însă, investiţii financiare foarte importante în anii următori. În acest sens, ministerul federal al apărării va planifica până în anul 2030 finanţări totale în valoare de 130 mld. euro pentru noile proiecte militare de înzestrare. De asemenea, este prevăzută creşterea efectivelor Bundeswehr-ului la 198.000 de militari şi circa 61.000 de civili.

Trebuie remarcat faptul că Germania îşi propune totodată ca, în perioada imediat următoare, să se implice profund în procesul de îmbogăţire a Catalogului european al capabilităţilor şi în procesul de consolidare a pilonului european al alianţei transatlantice. În acest sens, Germania a implementat cu succes conceptul „Framework Nation Concept” în domeniul capabilităţilor, permiţând astfel dezvoltarea cooperării multinaţionale aprofundate cu aliaţii, asumându-şi responsabilitatea de coordonator în acest domeniu.

&&)

(1) Bundeswehr – sau Apărarea Federală, este termenul care defineşte pe ansamblu Armata Germaniei, adică forţele militare, sistemul de administraţie şi de înzestrare militară. Bundeswehr-ul este format din punct de vedere structural din Forţele terestre (Heer), Forţele aeriene (Luftwaffe), Marina militară (Martine), Comandamentul logistic întrunit (Streitkräftebasis) şi Serviciul sanitar (Sanitätsdienst).

(2) Forţele Terestre dispun de şapte brigăzi şi de unităţi componente ale Brigăzii franco-germane. Conform ministrului federal al apărării, Ursula von der Leyen /  aprilie 2015, numărul de tancuri va creşte la 320

 

&&)

Surse utilizate:

 

 1. ”Carta Albă privind politica de securitate şi viitorul Bundeswehr-ului”, Ediţia 2016
 2. www.german-foreign-policy.com
 3. http://augengeradeaus.net/2017/04/
 4. www.svz.de/deutschland-welt/panorama/
 5. www.faz.net/aktuell/politik/inland/
 6. www.bild.de/bildlive/2017/18-bundeswehr-reform-51342110.bild.html
 7. www.jungewelt.de/artikel/309800.an-allen-fronten
 8. www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/start/streitkraefte/grundlagen/staerke

 

.