18 decembrie 2019

Este Down Under angrenată într-un război rece?

Liviu Ioniţă

Institutul Australian de Politică Strategică (ASPI) din Canberra a lansat, în luna noiembrie, un site care prezintă nivelul de risc al parteneriatelor de cercetare cu universităţi din China, instituţii de securitate şi grupuri din industria de apărare. Site-ul China Defense Universities Tracker este conceput ca un instrument care să ofere guvernelor, universităţilor şi altor organizaţii din întreaga lume posibilitatea evaluării riscurilor cooperării cu instituţiile chineze. Ulterior, după numai o săptămână, guvernul australian a anunţat constituirea unui grup de lucru „high level” în cadrul comunităţii de intelligence pentru a combate ceea ce oficialii numesc o incontrolabilă intervenţie străină. Un alt Task Force, care include reprezentanţi ai universităţilor australiene, ai Departamentului Educaţiei şi ai organizaţiilor naţionale de securitate, funcţionează din luna august cu scopul protejării universităţilor de interferenţele externe.

Sursă foto: Mediafax

Care este problema?

Aşa începe raportul publicat de către Institutul Australian de Politică Strategică la 25 noiembrie 2019, sub semnătura lui Alex Joske, material ce însoţeşte website-ul China Defence Universities Tracker.

Institutul Australian de Politică Strategică (Australian Strategic Policy Institute – ASPI), creat în 2001, este un think tank independent, care are drept scop declarat oferirea guvernului australian de idei noi cu privire la apărarea Australiei, securitatea şi opţiunile de politică strategică, fiind, totodată, responsabil de informarea publicului asupra unor probleme strategice.

Centrul internaţional de politică cibernetică al ASPI (Center International Cyber Policy Center-ICPC) reuneşte cercetători cu expertiză diversă şi este implicat în dezbaterile globale despre cibernetică şi tehnologii emergente şi impactul acestora asupra politicii strategice.

Iar această problemă ar consta în faptul că guvernele, universităţile şi companiile care colaborează cu parteneri din Republica Populară Chineză se găsesc în imposibilitatea de a gestiona eficient riscurile ce decurg din această cooperare. De unde provin aceste riscuri?

Există o posibilitate tot mai mare ca relaţia care implică universităţile din China să fie exploatată de Armata de Eliberare a Poporului sau de agenţiile chineze de securitate, Partidul Comunist Chinez construind legături între universităţile civile, agenţiile militare şi agenţiile de securitate, în scopul maximizării puterii militare a Chinei.

Fuziunea militar-civilă în sectorul universitar din China, eforturile făcute de guvern pentru a spori integrarea mediului universitar cu apărarea şi securitatea, conduc la implicarea universităţilor alături de conglomeratele din apărare în cercetări destinate tehnologiei de apărare.

Astfel că, cel puţin 68 de universităţi sunt descrise, oficial, ca părţi ale sistemului de apărare sau sunt supravegheate de agenţia din China pentru industria de apărare, Administraţia de Stat a Ştiinţei, Tehnologiei şi Industriei pentru Apărare Naţională (SASTIND). Mai mult de 60 de universităţi, în special, cele numite „Şapte fii ai apărării naţionale”, au legături profunde în industria militară şi de apărare şi sunt toate subordonate Ministerului Industriei şi Tehnologiei Informaţiei. Absolvenţii de doctorat din aceste universităţi sunt căutaţi în mod deosebit, iar o jumătate dintre ei intră în sectorul apărării, alături de companii de înaltă tehnologie precum Huawei şi ZTE.

Deşi relaţia universităţilor din întreaga lume cu parteneri din Republica Populară Chineză este, în mare parte, benefică reciproc, există situaţii care au demonstrat lacune în managementul colaborării în domeniul cercetării.

Un alt raport publicat în 2018 de către ASPI International Cyber Policy Center, sub semnătura aceluiaşi Alex Joske - Culegând flori, obţinând miere: cooperarea militară a Chinei cu universităţile străine – a evidenţiat îngrijorări cu privire la nivelul ridicat de colaborare internaţională în domeniul cercetării realizată cu implicarea Armatei de Eliberare a Poporului.

Potrivit acestui raport, între 2007 şi 2017, Armata Populară de Eliberare a sponsorizat peste 2.500 de oameni de ştiinţă şi ingineri militari pentru a studia în străinătate, unii sub acoperire, şi a dezvoltat relaţii cu cercetători şi instituţii de cercetare de pe întreg Globul. Toţi aceştia au fost trimişi să obţină competenţe şi cunoştinţe de valoare pentru armata chineză.

Această colaborare este semnificativă în ţările membre ale organizaţiei Five Eyes (Australia, Canada, Noua Zeelandă, Marea Britanie şi SUA), în Germania şi în Singapore şi este adesea susţinută în mod neintenţionat din fondurile contribuabililor. Dintre ţările Five Eyes, Australia a fost angajată în cel mai înalt nivel de colaborare cu implicarea Armatei de Eliberare a Poporului, de şase ori mai mare decât în SUA. Aproape toţi oamenii de ştiinţă chinezi trimişi în străinătate sunt membri ai Partidului Comunist Chinez care se întorc, ulterior, în China.

Raportul consideră că activităţile descrise de către Armata de Eliberare a Poporului ca fiind un proces de cules de flori în ţări străine pentru a face miere în China, riscă să afecteze avantajul strategic al Occidentului. Susţinerea unui rival militar să-şi dezvolte expertiza şi tehnologia nu este în interesul naţional, iar politicile actuale ale guvernelor şi universităţilor nu au abordat pe deplin provocări precum transferul de cunoştinţe şi tehnologie prin colaborarea cu Armata de Eliberare a Poporului.

China Defense Universities Tracker

Soluţia, sau cel puţin o parte a ei, ar fi utilizarea „China Defense Universities Tracker” - un instrument creat pentru a ajuta universităţile şi cercetătorii să înţeleagă instituţiile din China şi să evite colaborările dăunătoare.

Riscurile ce decurg din cooperarea cu universităţile din China ar putea fi gestionate printr-o cooperare strânsă guvern – universităţi naţionale, ambele entităţi împărtăşind preocuparea pentru protejarea intereselor naţionale, asigurarea integrităţii cercetării, împiedicarea exploatării angajamentelor de către militarii rivali sau a abuzurilor privind drepturile omului.

În plus, în raport, i se sugerează guvernului australian să înfiinţeze un birou naţional de integritate a cercetării, să rafineze şi să aplice legislaţia privind interferenţele şi controlul exporturilor şi să utilizeze China Defense Universities Tracker pentru a îmbunătăţi screening-ul solicitanţilor de vize şi deciziile de acordare a finanţării pentru cercetare. Universităţile din Australia sunt sfătuite să utilizeze recentele Ghiduri pentru contracararea imixtiunilor străine în universităţi, să introducă clauze de reziliere în acordurile cu entităţile chineze, dacă există indicii privind utilizarea cercetării în scopuri militare, şi să creeze birouri independente de integritate a cercetării, care să evalueze respectarea eticii, valorilor şi intereselor de securitate.

În urma unor cercetări întreprinse pe parcursul anului 2019, care au folosit, în primul rând, resurse de limbă chineză online de la universităţi sau agenţii guvernamentale chineze, s-a obţinut o bază de date care oferă o imagine de ansamblu asupra legăturilor de apărare şi securitate şi înregistrează orice implicare cunoscută în spionaj sau cyber-atacuri, precum şi includerea pe listele care restricţionează exporturile.

China Defense Universities Tracker sortează instituţiile în categorii cu riscuri foarte ridicate, mari, medii sau mici.

În această bază de date, 92 de entităţi au fost încadrate în categoria risc foarte mare - 52 aparţinând Armatei de Eliberare a Poporului, 8 instituţii de securitate sau informaţii, 20 de universităţi civile, cele mai importante 12 conglomerate din China pentru industria apărării; 23 de instituţii - toate universităţi civile - au fost încadrate în categoria risc ridicat; 44 de instituţii - toate universităţi civile - au fost încadrate în categoriile de risc mediu sau scăzut.

China Defense Universities Tracker identifică, de asemenea, universităţile chineze care deţin certificate de securitate, dintre acestea 8 beneficiind de nivel top secret.

Deţinerea certificatelor de securitate permite participarea la proiecte clasificate în domeniul securitate şi apărare. Acordarea acreditărilor de securitate, împărţite în trei niveluri - clasa întâi, clasa a doua şi clasa a treia, aproximativ echivalent cu top secret, secret şi confidenţial - este supravegheată de Administraţia Naţională a Protecţiei Secretelor de Stat, Comisia Militară Centrală şi de către SASTIND.

China Defense Universities Tracker nominalizează cel puţin 15 universităţi civile care au fost legate de spionaj, au fost implicate în încălcările regimului de export sau au fost identificate de guvernul SUA drept acoperire pentru programul de arme nucleare din China. Site-ul conţine, de asemenea, date despre universităţi care au laboratoare comune cu Ministerul Securităţii Publice din China în care se efectuează cercetări în domeniul informaticii şi inteligenţei artificiale şi detaliază câteva dintre legăturile directe dintre companiile chineze de apărare şi instituţii de cercetare din Marea Britanie, Germania, Elveţia, Austria, Australia.

Însă, cei care au construit  China Defense Universities Tracker consideră că, deşi această bază de date include înregistrări pentru aproximativ 160 de universităţi, companii şi institute de cercetare, este departe de a fi suficientă, urmând să fie actualizată şi extinsă.

Liniile directoare pentru combaterea interferenţelor străine

Evaluarea de către ASPI a riscurilor colaborării cu instituţiile chineze vine la doar câteva săptămâni după ce guvernul australian a lansat linii directoare pentru a ajuta universităţile să reducă ameninţarea la adresa intereselor Australiei generată de entităţile străine care desfăşoară activităţi de cercetare în campusuri.

Liniile directoare pentru combaterea interferenţelor străine în universităţile australiene au fost elaborate de University Foreign Interference Taskforce, un grup de lucru a cărui constituire se pare că a fost determinată de un hack major al sistemelor informatice ale Universităţii Naţionale Australiene, în luna iunie a.c.

Grupul a reunit universităţi şi agenţii guvernamentale australiene şi a avut în vedere patru domenii strategice: securitate cibernetică, cercetare şi proprietate intelectuală, colaborare străină, cultură şi comunicare.

A fost adoptate orientări destinate combaterii imixtiunilor străine în campusurile universitare şi pentru a proteja cercetarea, bazate pe câteva principii generale: securitatea trebuie să protejeze libertatea academică, valorile şi colaborarea în cercetare; în activităţile de cercetare, colaborare şi educaţie trebuie avut în vedere interesul naţional; securitatea este, în acelaşi timp, o responsabilitate colectivă şi o responsabilitate individuală; securitatea ar trebui să fie proporţională cu riscul organizational; siguranţa comunităţii universitare este primordială.

Potrivit ministrului educaţiei, Dan Tehan, Task Force-ul constituit este necesar pentru a proteja împotriva înşelăciunii, influenţei nejustificate, divulgării neautorizate sau perturbării comunităţii de cercetare şi va completa activitatea din domeniul apărării pentru a preveni transferul tehnologiei de apărare de către cei care o pot folosi contrar intereselor Australiei.

În luna decembrie a fost constituit un alt Task Force ce va fi preocupat tot de interferenţele străine şi va reuni toate agenţiile de informaţii de top din ţară, sub conducerea unui ofiţer din cadrul Australian Security Intelligence Organisation. Grupul va avea drept obiectiv, conform premierului Scott Morrison, să descurajeze pe oricine încearcă să submineze interesele naţionale, demnitarul susţinând că ceilalţi lideri politici se interesează despre modul în care Australia a reuşit să obţină atâta succes în identificarea şi luarea de măsuri pentru combaterea interferenţelor străine.

Oficialii guvernamentali nu au menţionat China în mod explicit, afirmând că amestecul străin provine din surse diferite şi este o ameninţare în evoluţie, însă, nu cu mult timp înaintea deciziei de constituire a Task Force la nivel de intelligence, Duncan Lewis, şeful recent pensionat al Australian Security Intelligence Organisation, s-a referit la intenţia Chinei de preluare a sistemului politic al Australiei cu o campanie insidioasă şi sistematică de spionaj.

În contextul creat, unii consideră China Defense Universities Tracker - bază de date parţial finanţată de Departamentul de Stat al SUA - ca fiind importantă deoarece oferă informaţii specifice şi dovezi pentru riscul reprezentat de colaborări. Este cazul antropologului Frank Pieke, director executiv al Institutului Mercator pentru Studii Chineze, think tank german cu sediul în Berlin, în opinia căruia Australia, spre deosebire de Statele Unite sau Germania, a făcut mai multe progrese în conştientizarea potenţialelor riscuri ale cooperării cu unele universităţi chineze.

La rândul ei, Elena Collinson (Universitatea Tehnologică Sydney) apreciază lucrarea ASPI ca fiind de interes, dar consideră că valoarea bazei de date ca instrument practic este dificil de evaluat, deoarece nu include o descriere detaliată a modului în care a fost calculat fiecare nivel de risc.

Pe de altă parte, finanţarea americană a Australian Strategic Policy Institute este de natură să ridice semne de întrebare cu privire la imparţialitatea analizelor sale.

Preşedintele fondator al Centre for Policy Development, think tank pentru politici publice, John Menadue (fost funcţionar public şi diplomat) consideră ASPI drept un susţinător entuziast al aproape tuturor lucrurilor americane în timp ce primeşte finanţare de la complexul său militaro-industrial. Opiniile pro-americane şi anti-chineze ale ASPI reflectă atitudinea complexului de intelligence de apărare Australia / SUA.

John Menadue are în vedere raportul financiar al ASPI din 2015 care arăta că 56% din fondurile sale de 5,9 milioane USD proveneau din Departamentul Apărării, iar 22% din finanţarea sa a fost de la sponsori care includ corporaţii implicate puternic în furnizarea de echipamente sau servicii militare din întreaga lume: Airbus Group, BAE Systems, Boeing, Jacobs, Lockheed Martin, Northrop Grumman, MBDA, Raytheon, SAAB şi Thales.

Datele respective l-au determinat pe John Menadue să afirme că, deşi ASPI oferă o analiză bună, este foarte puţin probabil să se ajungă la concluzii şi recomandări care ar deranja Departamentul Apărării, furnizorii din apărare, guvernul australian sau guvernul SUA.

Cultural, ASPI este condiţionat de o viziune asupra lumii dominate de SUA, un mod de gândire căruia îi este dificil să se adapteze schimbării seismice a puterii mondiale odată cu ascensiunea Chinei.

Guvernul chinez nu a comentat în mod direct analiza şi baza de date concepută de ASPI, însă un editorial din ziarul China Daily - Poveştile spionilor arată că Australia pierde complotul - a catalogat afirmaţiile institutului australian drept absurde, considerând că în Australia se pregăteşte o furtună construită în jurul ameninţării chineze.

În timp ce China dă dovadă de toleranţă şi bunăvoinţă, o parte a mass-media şi unii politicieni care au nevoie de un fior în viaţa lor, dau frâu liber paranoiei când vine vorba de problemele legate de China.

China Daily notează că, deşi China a cerut în repetate rânduri ca australienii să scape de mentalitatea lor de tip război rece, în loc să facă asta, ei se desfată cu o dramă de spionaj creată de propriile lor iluzii, iar acuzele continue neîntemeiate cu privire la amestecul Chinei în afacerile Australiei au consecinţe asupra încrederii reciproce dintre cele două ţări.