06 noiembrie 2020

Comunicat de presă - Guvernul României

http://www.agerpres.ro

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în şedinţa din 5 noiembrie 2020I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială aprobate în contextul răspândirii coronavirusului SARSCoV- 22.PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative - iniţiată de Ministerul Muncii şi Protecţiei SocialeII. ORDONAŢE DE URGENŢĂ1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru [...]