06 ianuarie 2020

Comunicat de presă - Guvern

http://www.agerpres.ro

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul şedinţei din 6 ianuarie 2020 I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ 1. MEMORANDUM cu tema: Programele operaţionale/naţionale şi arhitectura instituţională de gestionare a fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027 II. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă) dintre [...]