12 iulie 2018

Comunicat de presă - Guvern

http://www.agerpres.ro

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în şedinţa din 12 iulie 2018 I. ORDONANŢE DE URGENŢĂ 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul [...]