13 iunie 2018

Comunicat de presă - Guvern

http://www.agerpres.ro

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în şedinţa din 13 iunie 2018 I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 2. PROIECT DE LEGE privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general 3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între [...]