29 octombrie 2020

Comunicat de presă - Guvern

http://www.agerpres.ro

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în şedinţa din 28 octombrie 2020I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind realizarea Cloud-ului GuvernamentalII. PROIECTE DE LEGI1. PROIECT DE LEGE privind aprobarea contribuţiei financiare anuale a României la Comitetul de asistenţă pentru dezvoltare (DAC) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii [...]