12 iunie 2024

Comisia prezintă planul comun de punere în aplicare a Pactului privind migraţia şi azilul

Laura Buciu

În urma încheierii unui acord istoric referitor la Pactul privind migraţia şi azilul, au început lucrările de transpunere a setului amplu şi complex de acte legislative într-o realitate operaţională în următorii doi ani.

Sursă foto: AFP

Planul comun de punere în aplicare a Pactului privind migraţia şi azilul, adoptat miercuri, de Comisie, defineşte paşii esenţiali care fac posibilă instituirea de către toate statele membre a capacităţilor juridice şi operaţionale necesare pentru a începe punerea în aplicare cu succes a noii legislaţii până la jumătatea anului 2026. În plus, agenţiile UE vor oferi şi ele sprijin operaţional şi specific statelor membre pe parcursul acestui proces.

Planul comun de punere în aplicare prevede un model pentru planurile naţionale de punere în aplicare care trebuie adoptate de statele membre până la sfârşitul acestui an. El reuneşte activităţile juridice, tehnice şi operaţionale în 10 componente, pentru a concentra şi a facilita eforturile practice de punere în aplicare. Toate componentele sunt fundamental interdependente şi trebuie puse în aplicare în paralel.

Planul comun de punere în aplicare va fi prezentat statelor membre în cadrul Consiliului Afaceri Interne, după care va servi drept bază pentru elaborarea planurilor naţionale de punere în aplicare ale statelor membre, care trebuie prezentate până în decembrie 2024.

Comisia va monitoriza îndeaproape progresele înregistrate în punerea în aplicare a pactului şi va raporta periodic Parlamentului European şi Consiliului.