04 septembrie 2019

Comisia Europeană, pregătiri pentru scenariul unui Brexit fără acord

Dorin Oancea

Comisia Europeană a publicat miercuri o listă de verificare detaliată menită să ajute întreprinderile care au schimburi comerciale cu Regatul Unit să facă ultimele pregătiri pentru un Brexit fără acord, informează un comunicat de presă al instituţiei.

Sursă foto: Mediafax

Cu 8 săptămâni înainte de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, care va avea loc la 31 octombrie 2019, Comisia şi-a reiterat astăzi, în cea de a şasea comunicare a sa privind pregătirea pentru Brexit, apelul adresat tuturor părţilor interesate din UE27 de a se pregăti pentru scenariul fără acord. Având în vedere climatul de incertitudine care persistă în Regatul Unit cu privire la ratificarea Acordului de retragere – astfel cum a fost convenit cu guvernul Regatului Unit în noiembrie 2018 – şi situaţia politică generală din această ţară, scenariul unui Brexit fără acord la 1 noiembrie 2019 rămâne, deşi nedorit, plauzibil.

Pentru a se reduce la minimum efectele perturbatoare asupra comerţului, toate părţile implicate în lanţurile de aprovizionare cu Regatul Unit – indiferent unde îşi au sediul – ar trebui să fie conştiente de responsabilităţile care le revin şi de formalităţile care sunt necesare în comerţul transfrontalier. Această a şasea comunicare se bazează pe comunicările anterioare şi pe cele 100 de avize adresate părţilor interesate, care vizează o gamă largă de sectoare.

Pe lângă comunicare, Comisia a propus Parlamentului European şi Consiliului să opereze o serie de ajustări tehnice specifice cu privire la perioada în care se aplică măsurile de contingenţă ale UE în cazul scenariului fără acord în domeniul transporturilor. Comisia a propus, de asemenea, ca măsurile de contingenţă prevăzute pentru 2019 în sectorul pescuitului să se aplice şi în 2020, precum şi participarea potenţială a Regatului Unit la bugetul UE pentru 2020. Aceste măsuri sunt necesare având în vedere decizia de prelungire până la 31 octombrie 2019 a perioadei prevăzute la articolul 50.

Nu în ultimul rând, Comisia a propus ca Fondul european de solidaritate şi Fondul european de ajustare la globalizare să fie disponibile pentru a sprijini întreprinderile, lucrătorii şi statele membre care sunt cele mai afectate în cazul scenariului fără acord. Acum, Parlamentul European şi Consiliul trebuie să convină asupra acestor propuneri.

Comisia reaminteşte faptul că este responsabilitatea tuturor părţilor interesate să se pregătească pentru toate scenariile. Având în vedere faptul că scenariul unui Brexit fără acord rămâne plauzibil, Comisia încurajează cu tărie toate părţile interesate să profite de această perioadă suplimentară pe care o au la dispoziţie ca urmare a prelungirii perioadei prevăzute la articolul 50 pentru a se asigura că au luat toate măsurile necesare pentru a se pregăti pentru retragerea Regatului Unit din UE.

Ajustarea tehnică a anumitor măsuri de contingenţă pentru a ţine seama de retragerea Regatului Unit la 31 octombrie 2019

La 11 aprilie 2019, Consiliul European (articolul 50) a prelungit până la 31 octombrie 2019 perioada prevăzută la articolul 50. Consiliul a făcut acest lucru la solicitarea Regatului Unit şi de comun acord cu această ţară.

În lumina acestei prelungiri, Comisia a analizat toate măsurile de pregătire şi de contingenţă prevăzute de UE pentru a se asigura că acestea sunt în continuare adecvate scopului urmărit. Comisia a concluzionat că măsurile respective îşi ating în continuare obiectivele şi, prin urmare, nu a considerat necesar ca acestea să fie modificate în esenţă. Comisia a propus totuşi astăzi o serie de ajustări tehnice ale anumitor măsuri de contingenţă pentru a ţine seama de noua dată a retragerii stabilită în temeiul articolului 50.

Ajustările respective privesc trei domenii principale:

1. Transporturile

Un regulament care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri şi de persoane [Regulamentul (UE) 2019/501]: Comisia a propus astăzi prelungirea aplicării acestui regulament până la 31 iulie 2020, în concordanţă cu logica şi durata regulamentului iniţial.

Conectivitatea aeriană de bază [Regulamentul (UE) 2019/502]: Comisia a propus astăzi prelungirea aplicării acestui regulament până la 24 octombrie 2020, în concordanţă cu logica şi durata regulamentului iniţial.

2. Activităţile de pescuit

Regulamentul privind autorizaţiile de pescuit: Comisia a propus astăzi ca durata de aplicare a abordării prevăzute de regulamentul de contingenţă adoptat [Regulamentul (UE) 2019/498] să fie prelungită prin aplicarea unei măsuri similare în 2020, creând astfel un cadru care le-ar permite pescarilor din UE şi din Regatul Unit să îşi menţină şi în 2020 accesul la apele celeilalte părţi.

3. Bugetul UE

Comisia a propus astăzi ca durata de aplicare a abordării prevăzute de Regulamentul de contingenţă privind bugetul UE pentru anul 2019 [Regulamentul (UE, Euratom) 2019/1197 al Consiliului] să fie prelungită prin aplicarea unei măsuri similare în 2020. Aceasta înseamnă că Regatul Unit şi beneficiarii din Regatul Unit ar fi în continuare eligibili să participe la programele finanţate din bugetul UE şi să primească finanţare până la sfârşitul anului 2020 cu condiţia ca Regatul Unit să accepte şi să îndeplinească condiţiile prevăzute deja în Regulamentul de contingenţă pentru 2019, să îşi onoreze contribuţiile bugetare pentru 2020 şi să permită efectuarea auditurilor şi controalelor necesare.

În cea de a patra comunicare a sa din 10 aprilie 2019 privind pregătirea pentru Brexit, Comisia a anunţat că UE poate pune la dispoziţie asistenţă tehnică şi financiară în anumite domenii pentru a sprijini persoanele şi întreprinderile care sunt cele mai afectate de scenariul fără acord.

Pe lângă programele şi instrumentele existente, Comisia a propus astăzi: extinderea domeniului de aplicare al Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acoperi povara financiară considerabilă pe care ar putea fi nevoite să o suporte statele membre în eventualitatea scenariului fără acord, sub rezerva anumitor condiţii; asigurarea disponibilităţii Fondului european de ajustare la globalizare pentru sprijinirea lucrătorilor şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente ce şi-ar pierde slujba ca urmare a scenariului fără acord, sub rezerva anumitor condiţii.

În sectorul agricol, vor fi disponibile toate instrumentele existente de sprijinire a pieţei şi de acordare a unui sprijin financiar direct fermierilor astfel încât să se atenueze un impact negativ prea puternic asupra pieţelor agroalimentare. Pentru a se putea acorda un sprijin mai prompt, de exemplu întreprinderilor mai mici cu o expunere mare faţă de Regatul Unit, normele UE privind ajutoarele de stat oferă soluţii flexibile de sprijin la nivel naţional.

În contextul situaţiei unice de pe insula Irlanda şi al obiectivului dublu de a proteja integritatea pieţei interne şi de a evita, totodată, o frontieră strict controlată, Comisia şi Irlanda continuă să depună eforturi comune în vederea identificării modalităţilor convenabile pentru adoptarea de soluţii de contingenţă în perioada imediat următoare retragerii fără acord şi pentru găsirea unei soluţii mai stabile după aceea. Soluţia de protecţie prevăzută de Acordul de retragere este singura soluţie identificată care asigură menţinerea garanţiilor din Acordul din Vinerea Mare, respectarea obligaţiilor de drept internaţional şi apărarea integrităţii pieţei interne.

În cazul scenariului unui Brexit fără acord, Regatul Unit va deveni ţară terţă şi nu i se va aplica nicio măsură tranzitorie. De la data respectivă, întreaga legislaţie primară şi secundară a UE va înceta să i se aplice Regatului Unit. Nu va mai exista o perioadă de tranziţie, astfel cum se prevedea în Acordul de retragere. Evident, o astfel de situaţie va avea efecte perturbatoare grave asupra cetăţenilor şi a întreprinderilor şi ar avea un important impact economic negativ, care ar fi proporţional mult mai mare în Regatul Unit decât în statele membre ale UE27.

Comisia Europeană se pregăteşte din decembrie 2017 pentru scenariul unui Brexit fără acord. Până acum, Comisia a prezentat 19 propuneri legislative, care au fost între timp adoptate în totalitate de către Parlamentul European şi Consiliu. Comisia a adoptat, de asemenea, 63 de acte fără caracter legislativ şi a publicat 100 de avize de pregătire. Comisia nu are în vedere nicio altă măsură înainte de noua dată a retragerii.

După cum a subliniat preşedintele Juncker în faţa Parlamentului European la 3 aprilie 2019, în cazul în care se va concretiza scenariul unui Brexit fără acord, ar trebui ca Regatul Unit să abordeze trei aspecte principale legate de separare ca o condiţie prealabilă pentru începerea discuţiilor cu UE cu privire la viitoarea relaţie. Aceste aspecte sunt: (1) protejarea şi respectarea drepturilor cetăţenilor care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie înainte de Brexit; (2) onorarea obligaţiilor financiare asumate de Regatul Unit în calitate de stat membru şi (3) păstrarea literei şi spiritului Acordului din Vinerea Mare şi menţinerea păcii pe insula Irlanda, precum şi a integrităţii pieţei interne.