Calendar evenimente

februarie 2020

01 - 01 februarie

Ziua Intendenţei Militare

La 1 februarie 1861 s-a emis Înaltul Ordin de Zi nr. 29, care a consfinţit înfiinţarea intendenţei armatei. Prin acesta s-a format corpul ofiţerilor de intendenţă militară, condus de intendentul general al armatei, subordonat Ministerului de Război.

23 - 23 februarie

Ziua Hidrografului Militar

Serviciul Hidrografic Maritim s-a înfiinţat la 23 februarie 1926, având ca atribuţii “să se ocupe cu studiile, sondajele şi ridicările relative la fluviu şi mare, preocuparea, păstrarea şi asigurarea navelor cu hărţile şi instrumentele necesare navigaţiei şi ridicărilor hidrografice, controlul cronometrelor, executarea semnalului de oră în portul Constanţa, date meteorologice, aerologice şi oceanografice”

28 - 28 februarie

Ziua Protecţiei Civile

În România, protecţia civilă a luat fiinţă prin Decretul regal din 28 februarie 1933 sub denumirea de "apărare pasivă" având ca scop "să limiteze efectele bombardamentelor aeriene asupra populaţiei sau resurselor teritoriului, prin protecţie directă sau micşorînd eficacitatea atacurilor aeriene". Conceptul de protecţie civilă a evoluat de la "apărare pasivă" la "apărare locală antiaeriană" în 1952, apoi "apărare civilă" în 1978 şi "protecţie civilă " în 1996. Schimbările produse in societatea românească în perioada 1996-2004 au dus şi la schimbări în domeniul protecţiei civile prin elaborarea Legii nr. 481/2004 care este în concordanţă cu principiile, scopurile şi obiectivele prevăzute în Strategia Internaţională pentru Prevenirea Catastrofelor, adoptată de Adunarea Generală ONU precum şi cele stabilite de mecanismele Uniunii Europene în domeniu.

martie 2020

01 - 01 martie

Ziua Automobiliştilor Militari

La 1 martie 1917, prin înaltul Decret nr. 245 al regelui Ferdinand I, s-a înfiinţat Regimentul de Tracţiune Automobilă, moment ce a marcat începutul procesului de reorganizare a formaţiunilor de automobile şi apariţia a armei auto în Armata României.

01 - 01 martie

Ziua Fortelor pentru Operatii Speciale

25 - 25 martie

Ziua Operatiilor Psihologice

aprilie 2020

23 - 23 aprilie

Ziua Forţelor Terestre

25 - 25 aprilie

Ziua Justitiei Militare

Prin Decretul-lege nr. 1625 din 1919 a luat fiinţă Serviciul Contencios al Ministerului de Război, moment care a marcat actul de naştere a structurii specializate în asigurarea asistenţei juridice pentru armată.

29 - 29 aprilie

Ziua Veteranilor de Război

Ziua Veteranilor de Război a fost instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 1222/2007 şi se sărbătoreşte în fiecare an la 29 aprilie, în onoarea tuturor militarilor români care au luptat şi şi-au dat viaţa, pe timpul celor două conflagraţii mondiale, pentru apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a României.

30 - 30 aprilie

Ziua Infanteriei Române

În baza prevederilor Tratatului de la Adrianopol, încheiat între Rusia şi Turcia după război, care stipulau că Ţările Române obţin dreptul să-şi organizeze "un numar de gărzi înarmate pamântene", adică să-şi înfiinţeze propria lor putere militară, "a cărei număr şi întreţinere vor fi stabilite de domni împreună cu divanele lor", la 30 aprilie 1830 s-a hotărât "formăluirea în Valahia a şase batalioane pedestrime şi şase escadroane călărime a străjii pamântesti". Din aceste forţe au fost create trei regimente mixte: unul la Bucureşti, unul la Ploieşti şi altul la Craiova. În acelaşi timp au luat fiinţă în Moldova un batalion de infanterie şi un escadron de cavalerie din care s-a înfiinţat primul regiment mixt, cu garnizoana la Iaşi.

30 - 30 aprilie

Ziua Logisticii Militare

mai 2020

15 - 15 mai

Ziua Trupelor de Apărare CBRN

Prin decizia ministerială nr. 297 din 15 mai 1923, s-a înfiinţat în Ministerul de Război, Comitetul Consultativ pentru Chestiunile Tehnice Privitoare la Războiul Chimic.

15 - 15 mai

Ziua Poliţiei Militare

La 15 mai 1990 s-au reînfiinţat unităţile şi subunităţile de poliţie militară din Armata României. Istoricul Poliţiei Militare se află însă în strânsă legătură cu istoricul jandarmeriei române, de unde îşi are originile. Trebuie făcută însă menţiunea că Gendarmeria – denumirea din acea epocă – a fost înfiinţată şi subordonată Ministerului de Resbelu. Primele atestări ale activităţii de „poliţie a trupei” se regăsesc în documentele de „fiinţare a gendarmeriei” din 3 aprilie 1850 emise de Domnul Grigore Alexandru Ghica, iar misiunile specifice au fost consemnate şi în Ordonanţa 896 din 20 iunie 1864 semnată de Domnitorul Al. I. Cuza. Termenul consacrat de Poliţie Militară îşi are originile în anul 1893, când, pe vremea Regelui Carol I, cu aprobarea acestuia, legiuitorul Lascăr Catargiu a promulgat „Legea asupra Gendarmeriei rurale”. Astfel, în Monitorul Oastei nr. 53 din 5 noiembrie 1893, găsim în legea mai sus menţionată, la TITLUL IV - Atribuţiunile gendarmeriei, Capitolul I – Serviciul ordinar şi extraordinar, articolul 52 - serviciul ordinar coprinde: ........, pct. e) Poliţia Militară.<

20 - 20 mai

Ziua Financiarului Militar

31 - 31 mai

Ziua Geniştilor Militari

Prima unitate de geniu din Armata României a fost înfiinţată la 31 mai 1859, data la care domnitorul A.I. Cuza punea rezoluţia "Se încuviinţează" pe raportul nr. 1902 înaintat de Guvernul Moldovei, prin care se cerea aprobarea constituirii şi întreţinerii unui batalion de geniu, necesar pentru "înaintarea lucrărilor publice".

31 - 31 mai

Ziua Rezervistului Militar

Ziua Rezervistului Militar a fost instituită prin Hotărârea Guvernului României nr. 467 din 12 mai 2010. Prin această hotărâre instituţiile publice din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pot sprijini, in condiţiile legii, manifestările prilejuite de acest eveniment.

iunie 2020

10 - 10 iunie

Ziua Paraşutiştilor Militari

În baza Ordinului D.M. 93/1941 10 iunie 1941, ia fiinta prima subunitate de paraşutişti - Compania de Misiuni Speciale - comandata de lt. Stefan Soverth.

18 - 18 iunie

Ziua Constructorilor Militari

În această zi se sărbătoreşte înfiinţarea Direcţiei Construcţii si Domenii Militare, la 18 iunie 1920.

26 - 26 iunie

Ziua Drapelului Naţional

Ziua Drapelului Naţional a fost instituită prin Legea nr. 96 din 20 mai1998. Conform legii, această zi este marcată de către autorităţile publice şi de celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau ştiinţific, consacrate istoriei patriei, precum şi prin ceremonii militare specifice, organizate în cadrul unitătilor Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne.

iulie 2020

01 - 01 iulie

Ziua Muzicilor Militare

Prin transpunerea în fapt a Regulamentului organic din 1/13 iulie 1831, în compunerea nou-născutelor batalioane de "miliţii" ale Armatei Naţionale permanente, intrau şi îşi începeau slujba sub drapel "ostaşii muzicanţi" (o fanfară era formată, conform prevederilor vremii, din "1 tambur, 24 muzicanţi şi 8 toboşari").

13 - 13 iulie

Ziua Specialităţii Militare "Război Electronic"

14 - 14 iulie

Ziua Transmisioniştilor Militari

În 1873, la 14 iulie, a luat fiinţă prima subunitate de transmisiuni - secţia de telegrafie, marcând astfel apariţia transmisiunilor militare.

15 - 15 iulie

Ziua Submarinistului Militar

20 - 20 iulie

Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene

23 - 23 iulie

Ziua Presei Militare

La 23 iulie 1859 apărea primul număr al săptamânalului "Observatorul militar".

25 - 25 iulie

Ziua Radiolocaţiei

Prin ordinul ministrului apărării naţionale din 25 iulie 1955 au fost înfiinţate Trupele Radiotehnice.

26 - 26 iulie

Ziua Arhivelor Militare

La 26 iulie 1920, în temeiul Ordinului nr. 4 al Marelui Stat Major, a luat naştere Depozitul de Arhivă al Secţiei 6 Istorie din Marele Stat Major.

29 - 29 iulie

Ziua Imnului Naţional al României

Ziua Imnului Naţional al României - Deşteaptă-te, române, simbol al unităţii Revoluţiei Romane din anul 1848, a fost instituită prin Legea Nr. 99 din 26 mai 1998.

august 2020

01 - 01 august

Ziua Tanchiştilor

Înfiinţarea, în 1919, a primei subunităţi de tancuri.

01 - 01 august

Ziua specialităţii militare EOD (Explosive Ordnance Disposal)

Prin ordinul de înfiinţare, la 1 august 1997, a Bazei de Instruire pentru EOD în subordinea Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN "Panait Donici" cu sediul în garnizoana Râmnicu Vâlcea, a fost consfinţită în mod oficial naşterea unei noi specialităţi militare în Armata României moderne, specialitatea militară EOD.

15 - 15 august

Ziua Marinei Române şi a Forţelor Navale

21 - 21 august

Ziua Medicinei Militare

La 21 august 1862, prin Înaltul Decret Domnesc nr. 4629 a luat fiinţă Corpul Ofiţerilor Sanitari din Armată, atestându-se astfel medicina militară ca element specializat pentru asigurarea sanatăţii efectivelor militare.

septembrie 2020

01 - 01 septembrie

Ziua Informaticienilor Militari

La 1 septembrie 1963 s-a înfiinţat, prin ordinul Marelui Stat Major, Grupa de Automatizări din Direcţia Generală a Înzestrării - primul organism cu atribuţii de concepţie, coordonare şi înzestrare în domeniul informaticii militare şi automatizării conducerii trupelor.

04 - 04 septembrie

Ziua Tipografilor Militari

19 - 19 septembrie

Ziua Artileriei şi Rachetelor Antiaeriene

La 19 septembrie 1916, pe timpul executării manevrei de la Flămânda de către Armata 3, se realizează doborârea primului avion inamic de către o baterie de artilerie înzestrată cu tunuri antiaeriene propriu-zise (calibru 75 mm Deport), şi nu cu tunuri terestre adaptate.

octombrie 2020

01 - 01 octombrie

Ziua Scafandrilor Militari

09 - 09 octombrie

Ziua Resurselor Umane

La 9 octombrie 1862, prin Înaltul Decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în cadrul Ministerului de Război, a luat fiinţă, "I-a Direcţie Personal şi Operaţii Militare", organizată pe două "diviziuni", din care ulterior au evoluat structurile de personal/resurse umane din Armata României.

20 - 20 octombrie

Ziua Pensiilor Militare

În "Monitorul Oastei" nr. 1 din 20 octombrie 1862, anul al 3-lea, Partea Oficială, în cuprinsul Ordinului pe toată oastea nr 267, semnat de generalul Florescu, în calitate de ministru de război, se menţionează prima structură specializată în domeniul pensiilor militare în cadrul Tabloului cu noua organizare a Ministerului.

25 - 25 octombrie

Ziua Armatei României

30 - 30 octombrie

Ziua Relaţiilor Publice Militare

La 30 octombrie 1993, în baza Ordinului general al ministrului apărării şi a Ordinului Marelui Stat Major, Secţia de Informare şi Relaţii Publice a Armatei (SIRPA -înfiinţată la sfârşitul lunii octombrie 1991), s-a transformat în Direcţia de Informare şi Relaţii Publice a Armatei (DIRPA), iar în perioada 30 aprilie 1997 – 20 februarie 2007 a purtat denumirea de Direcţia Relaţii Publice (DRP). Începând cu 20 februarie 2007, denumirea structurii este Direcţia informare şi relaţii publice.

noiembrie 2020

03 - 03 noiembrie

Ziua Vânătorilor de Munte

Actul de constituire a fost Ordinul M.C.G.R. nr. 294 din 3/16 noiembrie 1916, potrivit căruia Şcoala Militară de Schiori - Bucureşti era transformată în Corpul Vânatorilor de Munte (comandat atunci de cpt. Virgil Bădulescu), precizându-se ca "... vânatorii de munte sunt destinati mai cu seama misiunii de recunoaştere, de siguranţă şi legatură şi sunt chemaţi a funcţiona şi ca unitate tactică, în special în trecătorile Carpaţilor".

08 - 08 noiembrie

Ziua Înzestrarii Armatei

10 - 10 noiembrie

Ziua Artileriei

În anul 1843, domnitorul Gh.Bibescu a întreprins o călătorie la Istanbul şi, la înapoiere, a adus în ţară patru tunuri de calibru 80 mm, dăruite în semn de preţuire de către sultan, pentru ca "să slujească întru paza bunei rânduieli şi liniştei obşteşti". Ca urmare, la 10 noiembrie 1843, prin porunca Domnească nr. 198, se legifera înfiinţarea primei baterii de artilerie în oastea româna.

11 - 11 noiembrie

Ziua Veteranilor

Ziua Veteranilor a fost instituită prin Legea nr.150 din 22.10.2014, privind modificarea şi completarea OUG nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. Ziua de 11 noiembrie a fost aleasă pentru simbolistica ei - intrarea în vigoare, la 11 noiembrie 1918, ora 11.00, a Armistiţiului între Puterile Antantei şi Germania, în urma căruia se punea capăt Primului Război Mondial şi se creau condiţiile necesare realizării, în ţara noastră, a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. România se alătură, astfel, Australiei, Canadei, Statelor Unite ale Americii, precum şi altor state din Europa care, la 11 noiembrie, îşi arată recunoştinţa pentru militarii întorşi din misiuni şi îşi comemorează eroii.

12 - 12 noiembrie

Ziua Statului Major al Apărării

12 - 12 noiembrie

Ziua Topogeodezilor Militari

În 1859 s-a înfiinţat Serviciul Topografic Militar.

12 - 12 noiembrie

Ziua Cercetaşilor Militari

Prin Ordinul de Zi nr. 83, la 12/24 noiembrie 1859, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de constituire a "Secţiei a II-a" din cadrul "Corpului de Stat Major General", ca prim element organizat al cercetării în Armata Română.

15 - 15 noiembrie

Ziua Scafandrilor Militari şi Centrului 39 Scafandri

La 15 noiembrie 1967 în baza ordinului Marelui Stat Major, se înfiinţează prima structură de scafandri din România - Grupul 279 Scafandri (având indicativul U.M. 02145). Acesta a funcţionat în garnizoana Mangalia până la data de 1 octombrie 1976 când se transformă în Grup Scafandri de Luptă şi intră în subordinea Centrului de Scafandri.

16 - 16 noiembrie

Ziua Transporturilor Militare

La 16 noiembrie 1880, cu ocazia înfiinţării celui de-al doilea batalion de geniu (Înalt Decret nr. 2550), în cadrul unităţilor de acest tip a fost inclusă şi câte o companie de căi ferate, primele subunităţi de acest fel din Armata româna.

29 - 29 noiembrie

Ziua Infanteriei Marine

decembrie 2020

14 - 14 decembrie

Ziua Direcţiei Operaţii

15 - 15 decembrie

Ziua Cercului Militar Naţional

Cercul Militar Naţional este una dintre cele mai vechi instituţii militare româneşti, având practic vârsta independenţei ţării. Şi asta pentru că la 15 decembrie 1876, în ajunul războiului pentru independenţă din 1877-1878, în plină criză orientală, care avea să aducă schimbări majore în configuraţia sud-estului European, adunarea generală a ofiţerilor din Bucureşti, cea mai mare din ţară, a hotărât adoptarea statutelor ceea ce semnifică actul de naştere al Cercului Militar Naţional.

27 - 27 decembrie

Ziua Centrului de Operaţii Psihologice

noiembrie 2019

03 noiembrie Ziua Vânătorilor de Munte

https://www.mapn.ro/zilele_armelor/index.php

Actul de constituire a fost Ordinul M.C.G.R. nr. 294 din 3/16 noiembrie 1916, potrivit căruia Şcoala Militară de Schiori - Bucureşti era transformată în Corpul Vânatorilor de Munte (comandat atunci de cpt. Virgil Bădulescu), precizându-se ca "... vânatorii de munte sunt destinati mai cu seama misiunii de recunoaştere, de siguranţă şi legatură şi sunt chemaţi a funcţiona şi ca unitate tactică, în special în trecătorile Carpaţilor".

05 - 07 noiembrie ISR & C2 Battle Management

https://www.defenceiq.com/events-isrusa?utm_medium=portal&mac=IQPCCORP

Conferința ISR și C2 Battle Management SUA servește ca un forum strategic de reper pentru partenerii ”Five Eyes”, aducând peste 150 de reprezentanți ai Departamentului Apărării, Forțelor Terestre, Marinei și Aviației SUA, împreună cu liderii industriei de apărare.

05 - 07 noiembrie GLOBAL MILSATCOM 2019 CONFERENCE AND EXHIBITION

http://www.smi-online.co.uk/defence/uk/global-milsatcom?utm_medium=www.globalmilsatcom.com&utm_source=D-210&utm_campaign=janes

Grupul SMi organizeaza cea de-a 21-a conferință si expozitie anuală Global MilSatCom care va avea loc la Londra în perioada 5 - 7 noiembrie 2019, oferind o imagine de ansamblu a modului în care partenerii lucrează pentru menținerea și susținerea superiorității spațiale. Găzduit pe parcursul a 3 zile Global MilSatCom se va focaliza pe dezvoltarea unor numeroase programe SATCOM naționale; în special, dezvoltarea constelației SKYNET, dar și în cadrul unor programe aliate cheie precum WGS, SATCOMbw, MUOS, SICRAL și SYRACUSE.

05 - 13 noiembrie RS KLT 2 (Resolute Support Key Leader Training 2) 19 (NATO)

https://shape.nato.int/nato-exercises

Exercitiul pregateste liderii cheie inainte de dislocarea in cadrul misiunii Resolute Support (RSM).

05 - 14 noiembrie TRIDENT JUPITER 19 -1 (NATO)

https://shape.nato.int/nato-exercises

TRJU19 is Article 5 high intensity operation exercises to train the NRF (NATO Response Force) package and evaluate the NRF20 Component Commands planning and conducting a force entry operation, involving appropriate regional NATO C2 and NNEs (non-NATO entities).

07 - 07 noiembrie Eurogrupul

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2019/11/07/

În configurație obișnuită, se așteaptă ca, începând cu ora 15:00, Eurogrupul să discute: Discuție tematică privind creșterea economică și ocuparea forței de muncă – investiții și inovare Diverse a) Procesul de selecție pentru numirea unui nou membru în cadrul Comitetului executiv al BCE b) Prezentarea de către Comisie a previziunii economice de toamnă În configurație deschisă, se așteaptă ca, începând cu ora 16:00, Eurogrupul să discute: Tratatul privind MES. Pachetul din noiembrie Raportul interimar al Grupului de lucru la nivel înalt (HLWG) pentru un sistem european de asigurare a depozitelor (EDIS) Informarea privind acțiunile aferente instrumentului bugetar pentru convergență și competitivitate (BICC)

07 - 12 noiembrie RAMSTEIN GUARD 11 19 (NATO)

https://shape.nato.int/nato-exercises

The NATO Electronic Warfare Force Integration Programme is a means to exercise the NATO designated regional elements of NATO’s Integrated Air and Missile Defence System conducted through the CAOCs (Combined Air Operation Center) while also including some national systems and assets. It is designed to train Air Command Ramstein and subordinate units on the reporting/ coordination requirements while exposing them to a wide variety of EW (Electronic Warfare) tactics and techniques in a controlled environment.

10 - 14 noiembrie GRIFFIN FORCE II 2019 (NATO Force Structure Exercise)

https://shape.nato.int/nato-exercises

EX GRFE II-19 aims to test, improve and integrate the RSOM (Reception, Staging and Onward Movement) procedures for VJTF (Very High Readiness Joint Task Force ) and to build up a close relationship between HQ's, incoming forces and all other enablers.

10 - 10 noiembrie Alegeri parlamentare partiale Spania

https://en.wikipedia.org/wiki/November_2019_Spanish_general_election

Vor fi alesi toti cei 350 de deputati si 208 din cei 265 de membri ai Senatului.

10 noiembrie Ziua Artileriei

https://www.mapn.ro/zilele_armelor/index.php

În anul 1843, domnitorul Gh.Bibescu a întreprins o călătorie la Istanbul şi, la înapoiere, a adus în ţară patru tunuri de calibru 80 mm, dăruite în semn de preţuire de către sultan, pentru ca "să slujească întru paza bunei rânduieli şi liniştei obşteşti". Ca urmare, la 10 noiembrie 1843, prin porunca Domnească nr. 198, se legifera înfiinţarea primei baterii de artilerie în oastea româna.

11 noiembrie Ziua Veteranilor

https://www.mapn.ro/zilele_armelor/index.php

Ziua Veteranilor a fost instituită prin Legea nr.150 din 22.10.2014, privind modificarea şi completarea OUG nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. Ziua de 11 noiembrie a fost aleasă pentru simbolistica ei - intrarea în vigoare, la 11 noiembrie 1918, ora 11.00, a Armistiţiului între Puterile Antantei şi Germania, în urma căruia se punea capăt Primului Război Mondial şi se creau condiţiile necesare realizării, în ţara noastră, a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. România se alătură, astfel, Australiei, Canadei, Statelor Unite ale Americii, precum şi altor state din Europa care, la 11 noiembrie, îşi arată recunoştinţa pentru militarii întorşi din misiuni şi îşi comemorează eroii.

11 - 12 noiembrie Consiliul Afaceri Externe

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2019/11/11/

Ordinea de zi Venezuela: răspunsul Consiliului la situația de criză Activitățile de foraj ilegale ale Turciei în zona de est a Mării Mediterane: Consiliul adoptă concluzii Nord-estul Siriei: Consiliul adoptă concluzii

11 - 13 noiembrie CBRN Summit & Exercitiu

https://www.defenceiq.com/events-cbrn-conference?utm_medium=portal&mac=IQPCCORP

Summit-ul și exercițiul CBRN de la Geneva, desfășurat cu sprijinul Republicii și Cantonului Geneva și al Departamentului Federal al Apărării, Protecției Civile și Sportului, va reuni profesioniști de securitate și lideri din industrie pentru a aborda tendințele actuale în domeniul amenințărilor CBRN, cele mai recente dezvoltări tehnologice și proceduri doctrinare pentru îmbunătățirea detectării, verificării și decontaminării materialelor periculoase și o demonstrație, care va sublinia importanța interoperabilității la toate nivelurile pentru a determina un răspuns eficient și unificat.

11 - 16 noiembrie DYNAMIC BONUS 19 2 (NATO)

https://shape.nato.int/nato-exercises

To prepare and train MARCOM to be ready as an HQ to perform MCC (Maritime Component Command) duties in MJO+ (major joint operations).

12 - 14 noiembrie International Fighter Conference 2019

https://www.defenceiq.com/events-internationalfighter?utm_medium=portal&mac=IQPCCORP

Conferința Internațională de Luptă 2019 se întoarce la Berlin pentru a discuta despre viitorul forțelor aeriene.

12 - 14 noiembrie FUTURE ARMOURED VEHICLES SURVIVABILITY CONFERENCE 2019

http://www.smi-online.co.uk/defence/uk/Future-Armoured-Vehicles-Survivability?utm_medium=www.favsurvivability.com&utm_source=D-212&utm_campaign=janeswl

Cea de-a cincea conferință anuală va reveni la Londra între 12 și 14 noiembrie 2019. Evenimentul din 2019 va reuni manageri de programe, directori de facilități de producție, comandanți din armată, ingineri, oameni de știință pentru a discuta viitorul protecției blindatelor și personalului echipajelor.

12 - 12 noiembrie Consiliul Afaceri Externe (Apărare)

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2019/11/12/

Ordinea de zi Cooperarea UE în materie de securitate și apărare

12 noiembrie Ziua Statului Major al Apărării

https://www.mapn.ro/zilele_armelor/index.php

La 12 noiembrie 1859, domnitorul A.I.Cuza, prin Ordinul de Zi nr.83, a semnat actul de constituire a "Secţiei a II-a" din cadrul "Corpului de Stat Major General", ca prim element organizat al cercetării Armatei române.

12 noiembrie Ziua Cercetaşilor Militari

https://www.mapn.ro/zilele_armelor/index.php

Prin Ordinul de Zi nr. 83, la 12/24 noiembrie 1859, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de constituire a "Secţiei a II-a" din cadrul "Corpului de Stat Major General", ca prim element organizat al cercetării în Armata Română.

12 noiembrie Ziua Geodezilor Militari

https://www.mapn.ro/zilele_armelor/index.php

Ziua Geodezilor Militari În 1859 s-a înfiinţat Serviciul Topografic Militar.

13 - 14 noiembrie NATO-Industry Forum 2019

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_169693.htm?selectedLocale=en

The NATO-Industry Forum is the primary venue for strategic dialogue with industry on NATO capability planning and development. Sponsored by NATO Secretary General Jens Stoltenberg, the Forum is co-organised by the Supreme Allied Commander Transformation, General André Lanata, and the NATO Assistant Secretary General for Defence Investment, Camille Grand.

16 noiembrie Ziua Transporturilor Militare

https://www.mapn.ro/zilele_armelor/index.php

La 16 noiembrie 1880, cu ocazia înfiinţării celui de-al doilea batalion de geniu (Înalt Decret nr. 2550), în cadrul unităţilor de acest tip a fost inclusă şi câte o companie de căi ferate, primele subunităţi de acest fel din Armata româna.

17 - 17 noiembrie Alegeri parlamentare Belarus

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Belarusian_parliamentary_election

Sunt alesi cei 110 membri ai Camerei Reprezentantilor

17 - 21 noiembrie DUBAI AIRSHOW

https://www.dubaiairshow.aero/

Spectacolul din 2019 se va baza pe succesul copleșitor al ultimului eveniment care a atras 79.380 de vizitatori comerciali din întreaga lume, 1.200 de expozanți din 63 de țări, 1.603 mass-media internaționale și regionale și o carte de comenzi care depășește 113,8 miliarde de dolari.

18 - 20 noiembrie DSEI Japonia

https://www.dsei-japan.com/

DSEI Japonia urmează să fie primul eveniment de apărare complet, integrat, marcând în același timp o premieră - primul eveniment DSEI organizat în afara Marii Britanii.

18 - 19 noiembrie MARITIME INFORMATION WARFARE

http://www.smi-online.co.uk/defence/uk/Maritime-Information-Warfare?utm_medium=www.maritimeinfowarfare.com&utm_source=D-213&utm_campaign=janeswl

SMi is proud to present the 3rd Annual Maritime Information Warfare conference, taking place on the 18th-19th November 2019, in London. With rapid technological advances changing the way maritime forces utilise and manage information, the ability to wage information warfare has become a critical component of naval capability. Gaining operational effectiveness through "information advantage" is critical to the abilities of any Navy on the world stage. The programme engages with the cutting edge of information warfare in the maritime environment. In particular, speakers will explore the lessons and inspiration from exercises across NATO, in particular the Royal Navy's Exercise Information Warrior.

18 - 21 noiembrie DEFENSE & SECURITY 2019 - Thailanda

https://www.asiandefense.com/

DEFENSE & SECURITY 2019 will focus on regional cooperation and business partnerships for a more united and effective response regarding disaster management, cyber security, anti-terrorism and defence production. The show has a rich history of partnering with multinational corporations, manufacturers, delegations, military decision-makers and related government officials - especially from ASEAN. has proved to be the ideal venue and business platform for enhancing cooperation and partnership between global manufacturers, delegations, military decision-makers and related government officials - especially from ASEAN.

18 - 23 noiembrie CYBER COALITION 19 (NATO)

https://shape.nato.int/nato-exercises

While the exercise objectives may change, the exercise itself will be based on a scenario which involves significantly increased cyber threats and activities, but should remain below the NATO crisis threshold. The exercise objectives will always reflect a cyber defence exercise with emphasis on decision-making processes, technical and operational procedures, and collaboration between all participants.

19 - 20 noiembrie Smarter Border Management

https://www.defenceiq.com/events-smarterborders?utm_medium=portal&mac=IQPCCORP

Smarter Border Management is the leading forum for the border management community and the question of how to secure our borders has never been more critical. According to Accenture, annual international passenger numbers globally are set to double to 7.3 billion by 2034. Freight volume is projected to double by 2030, and net migration to Western countries is estimated to mushroom to 98 million by 2050. Coupled with the continued threat of terrorist activities within our borders, trends of increasing migration and traveller movement, and the ever-growing e-commerce market, border management is at the forefront of the international agenda. Today, border agencies are being asked to process an ever-increasing flow of passengers and goods, often with a decreasing budget for their operations. Within this context, it is clear that the future of cross-border travel and trade is dependent on the increased roll out and capability of automated border control, biometric identification and large scale information systems.

19 - 21 noiembrie Military Flight Training USA

https://www.idga.org/events-militaryflighttrainingusa?utm_medium=portal&mac=IQPCCORP

MFT USA is back and proud to be bringing together a community of 100+ Training Program Managers, Instructors, Industry and Academy Experts and Executives as we discuss challenges at the forefront of pilot training. Driven by modernization and innovation this year's topics, themes speakers and attendees will be aligned to key priorities, recommendations and requests from US and international stakeholders in the community. Critical Discussions will take place on: Pilot retention and overcoming the pilot shortage Defining the right balance between live and synthetic training Integrating emerging technology and VR to enhance pilot capabilities Cost effective training and addressing the challenges of downloading and offloading Developing the skills for our Next Generation of Fighter, Rotary and RPA pilots

19 - 21 noiembrie Future Indirect Fires Eastern Europe

https://www.defenceiq.com/events-indirectfires?utm_medium=portal&mac=IQPCCORP

Defence IQ is proud to host the third annual Future Indirect Fires Eastern Europe conference which will be held this year in Tallinn, Estonia from 19-21 November. Centred on the unique security challenges in Eastern Europe, this event has established itself as the leading conference for Indirect Fires experts across the NATO Alliance and beyond. Putting the spotlight on NATO’s Eastern Flank, Future Indirect Fires Eastern Europe will provide a platform for military leaders, technical specialists and industry experts to discuss the issues that will define success in the years to come in this region of special strategic importance.

20 - 22 noiembrie Homeland Security Week 2019

https://www.idga.org/events-homelandsecurityweek?utm_medium=portal&mac=IQPCCORP

We are thrilled to invite you all to an exciting 14th annual Homeland Security Week 2019 (HSW). This year we are taking the event to the heart of downtown Washington D.C. at the Grand Hyatt Washington. With the rise of national security threats both domestic and foreign, forums like HSW play a vital role in acting as a catalyst that spurs partnerships, discussions and knowledge sharing between law enforcement agencies, industry and academia.

20 - 21 noiembrie SOCIAL MEDIA IN THE DEFENCE & MILITARY SECTOR

http://www.smi-online.co.uk/defence/uk/social-media-within-the-military-and-defence-sector?utm_medium=www.militarysocialmedia.com&utm_source=D-214&utm_campaign=janeswl

SMi is proud to present the 9th annual Social Media in the Defence and Military Sector conference, taking place on the 20th and 21st November in London, United Kingdom. Social Media has become an increasingly vital tool for the Armed Forces in the 21st Century. Not only in order to reach out to a wider and younger audience globally for recruitment and information purposes but as a new front in warfare. What soldiers, airmen, and sailors post online can be crucial to winning the hearts and minds of local populations, weakening the enemy’s narrative, and as an instrument in the proliferation of cyber warfare. This year's conference will focus on cyber defence, operational use of social media, individual nations' and organisations' social media campaigns, open-source intelligence gathering, and much more!

25 - 26 noiembrie Military Logistics & Procurement Jordan 2019

https://www.defenceiq.com/events-militarylogisticsprocurement?utm_medium=portal&mac=IQPCCORP

IQPC is excited to be working with the Jordanian Armed Forces and their allies to organise the Military Logistics & Procurement Jordan 2019 taking place from 25-26 November 2019. In the unfortunate scenario of extensive military operations the logistics and support function of the armed forces is the most crucial to ensure successful outcomes and provide with a winning battle edge. Based on the local topography all ground (with the exception of rail), naval and air transport is set to be used to move troops and equipment during operations.

26 - 27 noiembrie Berlin Security Conference

https://www.euro-defence.eu/

The congress and exhibition, held every autumn since 2001 in Berlin, draw about 1 200 participants from European and non-European countries, the European institutions, and NATO. The 18th Berlin Security Conference will take place at the Vienna House Andel’s Berlin on 26 and 27 November 2019. The Berlin Security Conference is organised by the Behörden Spiegel, Germany’s leading independent civil service newspaper. The event is free of any government influence. It is not supported by public budgets and is therefore at liberty to take a neutral and objective stance. The many participants appreciate this independence.

decembrie 2019

15 decembrie Ziua Cercului Militar Naţional

https://www.mapn.ro/zilele_armelor/index.php

Cercul Militar Naţional este una dintre cele mai vechi instituţii militare româneşti, având practic vârsta independenţei ţării. Şi asta pentru că la 15 decembrie 1876, în ajunul războiului pentru independenţă din 1877-1878, în plină criză orientală, care avea să aducă schimbări majore în configuraţia sud-estului European, adunarea generală a ofiţerilor din Bucureşti, cea mai mare din ţară, a hotărât adoptarea statutelor ceea ce semnifică actul de naştere al Cercului Militar Naţional.