08 septembrie 2020

Bateriile de coastă: MApN explică renunţarea la o achiziţie competitivă, cu offset, pentru una guvern la guvern

Florin Jipa

După ce a renunţat la sistemul de rachete antinavă dezvoltat de compania europeană MBDA, MApN răspunde la o solicitare de informaţii a Monitorului Apărării şi Securităţii, unde motivează decizia de achiziţie guvern la guvern a platformelor de lansare cu baza la sol dotate cu rachete Naval Strike Missile (NSM), dezvoltate prin colaborarea companiilor Kongsberg şi Raytheon.

Sursă foto: kongsberg.com

„În urma analizei documentelor de fundamentare ale acestui program, documente întocmite de către structurile specializate ale MApN şi în urma primirii răspunsurilor operatorilor economici la cererile de informaţii (RFI), reiese capacitatea acestui tip de rachetă, de a detecta, recunoaşte şi neutraliza ţinte navale şi terestre, printr-o combinaţie de senzori care lucrează în modul pasiv -infraroşu împreună cu baza de date privind ţintele – încărcată în rachetă, capabilă să navige folosind sisteme tip GPS, sisteme inerţiale de navigaţie şi sistemul de referinţă terestru, în orice anotimp,  încadrându-se în condiţiile climatice prevăzute de standardele şi publicaţiile NATO în vigoare (STANAG 4370 - AECTP-230 ed. 1, CLIMATIC CONDITIONS – specifice regiunii Dobrogea şi Mării Negre).

În acest context, această racheta confecţionată din materiale compozite (cu proprietăţi „Stealth” - ceea ce înseamnă că este foarte greu detectabilă pentru sistemele de tip RADAR şi fără emisii electromagnetice - care să declanşeze sistemele de avertizare timpurie ale unui potenţial adversar) se constituie într-o armă redutabilă, de ultimă generaţie şi lasă potenţialului adversar un timp de reacţie extrem de mic pentru a activa orice fel de contramăsuri,” arată MApN.

 

Costuri mai mari şi lipsa offset-ului prin procedura guvern la guvern

MApN explică şi preţul estimat trecut în proiectul de lege, de 200 milioane euro, fără offset, mult mai mare decât propunerea MBDA, de 137 milioane, în care era trecut şi offset-ul:

„În ceea ce priveşte costurile programului, facem precizarea că prin proiectul de lege care va fi înaintat Parlamentului este stabilită contravaloarea estimată a achiziţiei pentru realizarea capabilităţii de luptă împotriva navelor de suprafaţă, urmând ca valoarea exactă să fie stabilită în urma derulării procedurii de achiziţie.

Diferenţele de costuri, subliniem din nou,  estimate dintre precedentul şi actualul program de înzestrare, rezultă din faptul că, faţă de anul 2018, obiectivele actuale ale programului de înzestrare au crescut în complexitate, lucru reflectat în documentele de fundamentare ale acestui program, prin care se intenţionează realizarea unei capabilităţi de luptă împotriva navelor de suprafaţă, fapt care implică dotarea Forţelor Navale Române cu un sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă nou, modern, interoperabil în cadrul NATO, adaptat misiunilor actuale, împreună cu pachetul de suport logistic integrat, instruirea privind folosirea în luptă a sistemului şi actualizarea permanentă a bazei de date privind parametrii tactici ai ţintelor. Configuraţia sistemului a crescut, atât în complexitate, cât şi în numărul de instalaţii mobile de lansare şi în numărul de muniţii care vor fi achiziţionate, comparativ cu cel avut în vedere în cadrul procedurii anterioare. Alte costuri estimate în valoarea finală pentru realizarea capabilităţii conform documentelor de fundamentare la nivelul anului 2020 (în plus faţă de cele estimate la nivelul anului 2018) pot fi generate de:

-  costuri de transport internaţional;

- asistenţă tehnică specifică contractelor GtoG - Field Technical Assistance pentru 2 ani, şi System Integration and Check Out (SICO) în locaţia beneficiarului;

-  echipamentele criptografice şi Tactical Data Link;

-  echipamente SATCOM;

-  costurile suplimentare legate furnizarea /actualizarea de baze de date cu parametrii tactici ai ţintelor etc;

-  costuri pentru instruire în operare şi mentenanţă, inclusiv folosirea în luptă;

-  costuri legate de echipamentele pentru instruirea personalului.

Pe cale de consecinţă, nu poate fi făcută o comparaţie între costurile finale ale actualului program de înzestrare (care urmează a fi stabilite) şi cele care ar fi rezultat din derularea procedurii anterioare, care a fost anulată.”

 

Poziţia MApN diferă de cea a firmei MBDA

Ministerul Apărării Naţionale afirmă că descalificarea ultimului competitor în cazul licitaţiei competitive a avut motive temeinice:

„Reamintim faptul că procedura anterioară a trebuit anulată ca urmare a faptului că singurul operator economic care a depus o ofertă în cadrul procedurii de achiziţie reglementată de HG 630 / 2018 nu a mai dorit continuarea acesteia. În concret, operatorul economic nu a mai răspuns solicitărilor de clarificări transmise de autoritatea contractantă, nu a depus documente care să ateste că produsul ofertat se încadrează în parametrii specificaţi în Documentaţia descriptivă a sistemului şi nu a mai dorit să continue negocierile,” explică MApN.

Didier Philippe, vicepreşedintele firmei MBDA, într-un interviu pentru Monitorul Apărării şi Securităţii, ne-a explicat care sunt implicaţiile deciziei Ministerului Apărării Naţionale de a anula achiziţia competitivă pentru sistemul de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă pentru a încheia un contract guvern la guvern cu SUA.

„Am participat în cadrul licitaţiei şi am explicat cum îndeplinim specificaţiile operaţionale cu sistemul EXOCET, încadrându-ne în buget, inclusiv cu cerinţele pentru off set,” a declarat Didier Philippe.

El a mai precizat că nu este adevărată justificarea MApN prin care compania MBDA nu a mai dorit să continue negocierile, iar corespondenţa dintre MApN şi reprezentanţii firmei arată acest lucru.

Reprezentantul companiei MBDA a mai detaliat că prin procedura guvern la guvern, costurile de achiziţie vor fi mai mari cu 45 la sută (oferta făcută de MBDA a fost de 137 milioane de euro, iar aprobarea cerută de Guvern Parlamentului pentru acordarea contractului guvernului SUA este pentru 200 de milioane), majoritatea banilor vor fi daţi la începutul contractului şi nu sunt asigurate condiţii de offset pentru ca industria naţională de apărare să beneficieze de o parte din aceşti bani.

 

Forţele navale ar putea avea două sisteme diferite de rachete antinavă

Decizia de achiziţie a sistemului de rachete NSM ridică şi întrebarea dacă se va negocia cu Naval Group, care a câştigat licitaţia pentru construirea celor patru corvete şi modernizarea fregatelor cumpărate de la britanici, având în configuraţia de bază sisteme de rachete de la MBDA, schimbarea acestora cu rachete antinavă NSM.

La această întrebare, instituţia militară ne-a răspuns că nu intenţionează să schimbe configuraţia corvetelor cu Naval Group: „Ministerul Apărării Naţionale nu intenţionează să schimbe configuraţia corvetelor multifuncţionale, negociată cu Naval Group.”

În acest caz, dacă nu se va răzgândi între timp MApN, forţele navale ar putea avea, în viitor, două sisteme diferite de rachete antinavă, NSM pe platformele de la sol şi EXOCET pe cele şase nave (4 corvete şi 2 fregate).

Acest lucru ar putea avea avantaje operaţionale prin creşterea şanselor de lovire a ţintei inamice, dar va ridica probleme serioase de integrare într-un sistem unic de comandă, dar şi logistice şi de antrenament.