Sorin Butiri

Absolvent al Universităţii Naţionale de Apărare, Facultatea Interarme, şi-a completat studiile în domeniul apărării şi securităţii prin urmarea Cursului postuniversitar de conducere a informaţiilor militare organizat de Universitatea Naţională de Apărare, a cursului ”International Intelligence Fellows Programe” organizat de Colegiului Naţional pentru Informaţii pentru Apărare din Washington  şi a cursului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în conducerea strategică în domeniul informaţiilor pentru apărare organizat de Universitatea Naţională de Apărare.
După absolvirea Universităţii Naţionale de Apărare, a ocupat diferite funcţii de la nivel batalion până la Statul Major General. Experienţa sa include misiuni în teatrele de operaţii şi în cadrul Coaliţiei antiteroriste condusă de SUA, unde a ocupat funcţia de preşedinte al Celulei de Analiză a Coaliţiei. A publicat mai multe articole în revista Infosfera şi a organizat un atelier de lucru sponsorizat de NATO la Belgrad (Evolving Asymmetric Threats in the Balkans). Domeniul principal în care a redactat articole şi alte lucrări de analiză pe probleme de apărare şi securitate include ameninţările teroriste şi asimetrice.

A graduate of the National Defence University, Combined Armed Faculty, he completed his studies in the field of defence and security by graduating the Postgraduate Course for Military Intelligence Leadership organized by the National Defence University, the course "International Intelligence Fellows Programs" organized by the National Defence Intelligence College in Washington and the Postgraduate Course for Defence Intelligence Strategic leadership organized by the National Defence University.
After graduating the National Defence University, he assumed various positions from battalion level to General Staff. His experience includes peacekeeping missions and in the US-led Counterterrorism Coalition, where he served as chairman of the Coalition's Analysis Cell. He has published several articles in the “Infosfera” journal and he organized a NATO-sponsored workshop in Belgrade (Evolving Asymmetric Threats in the Balkans). His main field of writing articles and other analytical papers on defence and security issues includes terrorist and asymmetric threats.

 

Articole semnate de Sorin Butiri

PREVIZIUNI 2021 – TERORISMUL POST COVID-19 ( 16 decembrie 2020 10:42 )
Mai are nevoie România de tancuri? ( 29 octombrie 2020 10:58 )