Radu Muşetescu

Economist specializat în afaceri internaţionale, cu studii aprofundate în geopolitică şi geoeconomie. Cadru didactic membru al Departamentului de Relaţii Economice Internaţionale din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Profesor invitat la Universitatea Szczecin din Polonia (2014) şi Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazu” din Bucureşti (2016, 2017). Interesat de dimensiunea economică a securităţii naţionale precum şi de relaţiile firme-guverne în politica internaţională.

An economist specialized in International Business with postgraduate studies in Geopolitics and Geoeconomics. Member of the Department of International Business and Economics in the Academy of Economic Studies in Bucharest. Visiting professor at the University of Szczecin in Poland (2014) and National Intelligence Academy in Bucharest (2016, 2017). Interested in the economic dimension of the national security as well as business-government relations in international politics.
 

Articole semnate de Radu Muşetescu

Apărarea frontierelor fiscale ale statului ( 23 decembrie 2020 10:57 )