Cristian Eremia

Absolvent al Academiei Tehnice Militare Bucureşti cu specializarea ulterioară în război electronic, şi-a completat studiile în domeniul apărării şi securităţii prin parcurgerea ”Programului Securitatea la Marea Neagră” - curs organizat de Universitatea Harvard Boston ”JFC Kennedy School of Government”, Cursului principal "Probleme ale securităţii naţionale" organizat de Colegiul Naţional de Apărare Bucureşti, Cursului avansat de diplomaţia apărării organizat de Centrul de Politică de Securitate Geneva şi  Cursului postuniversitar de perfecţionare în managementul activităţii de informaţii militare, Bucureşti.

Experienţa profesională în domeniul apărării, securităţii şi relaţiilor internaţionale a fost cumulată prin îndeplinirea unor funcţii relevante în aceste domenii. A activat în serviciul extern ca diplomat militar la ambasadele României din F.Rusă, Ucraina şi Slovacia, în funcţii de adjunct şi apoi de ataşat al apărării. Ulterior a fost şef al Ataşaturii române a apărării şi apoi locţiitor al şefului Direcţiei informaţii militare pentru analiză strategică din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
A îndeplinit funcţia de locţiitor militar (general cu două stele) al secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din Ministerul Apărării Naţionale, fiind implicat direct în dezvoltarea şi implementarea politicilor române de apărare, în promovarea proiectelor NATO şi UE pe probleme de securitate, precum şi în promovarea relaţiilor politico-militare externe şi a parteneriatelor strategice.

În prezent este coordonator al Programului Mediul Internaţional de Securitate din cadrul Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară din Bucureşti. Domeniul principal în care a elaborat studii şi alte lucrări analitice pe probleme de apărare şi securitate include Zona Extinsă a Mării Negre, Orientul Mijlociu Extins, precum şi securitatea europeană şi relaţiile transatlantice.

Articole semnate de Cristian Eremia