24 iulie 2019

Arieratele bugetare ale industriei de apărare dispar, iar obligaţiile fiscale devin acţiuni

Dorin Oancea

Arieratele bugetare ale mai multor societăţi comerciale din industria de apărare ar urma să fie anulate, iar alte obligaţii fiscale vor fi convertite în acţiuni, sumele şterse fiind de peste 160 milioane de lei, conform unor proiecte de OUG puse în dezbatere publică de Ministerul Economiei.

Sursă foto: Mediafax

Proiectul de anulare a arieratelor priveşte Uzina Mecanică Bucureşti, Uzina Mecanică Plopeni, Uzina Automecanica Moreni, Tohan SA, Metrom SA, Fabrica de Pulberi Făgăraş, Pirochim Victoria şi Uzina Mecanică Sadu. Valoarea totală a sumelor datorate de operatorii economici este de 59,787 milioane lei.

Ministerul subliniază, în expunerea de motive, importanţa strategică a industriei de apărare, fapt pentru care este necesar această măsură.

Pe de altă parte, anularea sumelor presupune diminuarea veniturilor bugetare din acest an cu cele 59,7 milioane lei.

Un al doilea proiect de OUG priveşte conversia în acţiuni a unor obligaţii fiscale în valoare de 102,027 milioane lei datorate de trei companii din industria de apărare.

La elaborarea proiectului a fost solicitat punctul de vedere al Consiliului Concurenţei prin care acesta consideră că „măsura de conversie în acţiuni a obligaţiilor fiscale administrate de ANAF la operatorii economici din industria de apărare poate să nu constituie ajutor de stat, în sensul prevederilor art. 107 din TFUE, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 1. Măsura vizează, în mod strict, capacităţile de producţie de armament, muniţie şi material de război; 2. În cazul în care operatorii economici desfăşoară şi alte activităţi pe lângă cele de producţie de armament, muniţie şi material de război, finanţarea, costurile şi veniturile din cele două tipuri de activităţi (civilă şi militară) sunt clar separabile, existând evidenţe contabile distincte pentru fiecare din acestea.

Ministerul Economiei exercită drepturile şi obligaţiile statului român, în calitate de acţionar majoritar şi pentru acţiunile emise în favoarea statului de operatorii economici în urma conversiei şi înregistrează în evidenţele contabile aceste acţiuni, arată OUG.