17 mai 2018

Apostolul Andrei, Ovidius, Platon, Aristotel, Traian, Licinius Crassus, șalvari și ișlic – într-un cuvânt - Dobrogea

http://www.evz.ro

Apostolul Andrei, Ovidius, șalvari și ișlic. Vă puteți întreba ce au în comun mari personalități creștine și antice și cuvintele cu iz arhaic. Cartea " România de la Marea cea Mare; Ținut original-Îmbogățește patrimoniul umanității ", aflată în pregătire la editura Mica Valahie , țintește dezvăluirea inimii Dobrogei, unica provincie românească în care se succed și se întâlnesc culturile greacă, greco-romană, bizantină și musulmană. Prof. Constantin Vitanos ne explică:„ Pătrunderea influenței [...]