08 octombrie 2019

Apărare, Securitate şi Intelligence pentru Uniunea Europeană

http://www.qmagazine.ro

Palatul Parlamentului a găzduit, în aceste zile, o reuniune internaţională cu o tematică şi un format aparte în organizarea EURODEFENSE România, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor, ICI – Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică Bucureşti, Fundaţia Colegiului Naţional de Apărare, Asociaţia Absolvenţilor IHEDN în România, I F Ideea Factory şi Critical Infrastructure Protection Forum. Reuniunea a prilejuit numeroase intervenţii, [...]