15 octombrie 2020

Anunț promovare în grad profesional la U.M. 01608 Bacău

http://www.bg15mc.ro

ANUNȚprivind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului civil contractual din U.M. 01608 Bacău În data de 29.10.2020 , la sediul U.M. 01608, situată în strada Gl. Ștefan Gușă, nr. 4, se va desfășura examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului civil contractual care a îndeplinit cumulativ condițiile necesare.Posturile pentru care se organizează examen de promovare în grad profesional este următorul:– Economist [...]