23 septembrie 2020

A plouat cu promisiuni la întâlnirea ministrului Apărării cu reprezentanţii pensionarilor militari

Florin Jipa

Ministrul apărării Nicolae Ciucă i-a asigurat pe pensionarii militari de întreaga implicare a instituţiei militare în soluţionarea problemelor semnalate de structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere, în special în ceea ce priveşte problematica actualizării pensiilor militare, în cadrul unei întâlniri avute marţi, conform unui comunicat al MApN.

Sursă foto: MApN

„Am decis împreună faptul că Ministerul Apărării Naţionale şi Forumul structurilor asociative ale militarilor din sistemul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale vor susţine, cu anumite propuneri de modificare necesare, PL-x nr. 199/2020 – proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat şi instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat.

Voi rămâne permanent în contact cu reprezentanţii Forumului şi voi sprijini întotdeauna militarii în rezervă şi în retragere. Ministerul Apărării Naţionale este şi va fi tot timpul alături de structurile asociative ale personalului care a făcut parte din Armata României”, a declarat, la sfârşitul întrevederii, ministrul Ciucă. 

Conform Ministerului Apărării Naţionale, instituţia a depus o serie de observaţii la proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat şi instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat (PL-x 199/2020) şi va susţine acest proiect în cadrul procesului legislativ, principiile avute în vedere fiind:

- înlăturarea discriminărilor majore din sistemul pensiilor militare de stat referitoare la diferenţele de cuantumuri ale pensiilor pentru beneficiarii care au ieşit la pensie la intervale diferite de timp, dar au deţinut, ocupat sau avut grade, funcţii şi vechimi egale;

- crearea cadrului legal pentru recalcularea pensiilor militare, proces efectuat în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie şi raportat la prevederile legale privind salarizarea militarilor, poliţiştilor şi poliţiştilor de penitenciare aplicabile la data respectivă, în condiţii identice de funcţie şi de grad militar/profesional;

- crearea cadrului legal pentru actualizarea, după data aplicării în integralitate a Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a pensiilor militare, ori de câte ori se majorează soldele de grad/soldele gradului profesional şi soldele de funcţie ale militarilor, măsură care nu va mai permite un nou decalaj;

- eliminarea, etapizată, a inechităţilor create de succesiunea în timp a actelor normative din sistemul pensiilor militare prin raportarea la prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi compeltările ulterioare;

- acordarea dreptului prevăzut de art.11 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare (pensionarii decoraţi cu ordinul „Semnul Onorific” clasele a III-a, a II-a şi I beneficiază de un spor de 10, 15 şi, respectiv, 20 la sută al cuantumului pensiei).

Ministerul Apărării Naţionale nu a comunicat sumele de bani necesare acestor modificări legislative, dacă sunt sau vor fi prinse în buget şi nici un calendar al implementărilor respectivelor măsuri.