09 mai 2019

2019 - Începutul unei noi recesiuni economice mondiale?

Sergiu Medar

Analiza indicatorilor economici globali ca şi a celor ai statelor care reprezintă principalele economii ale lumii aduc în prim plan multe coincidenţe frapante cu evoluţiile aceloraşi parametri de la începutul recesiunii economice globale din anii 2008-2009. Acest aspect se include perfect şi în ciclicitatea unanim recunoscută şi acceptată, de 8-10 ani, a recesiunilor economice globale. De aceea, principalele companii de consultanţă, care fac evaluări ale evoluţiei economice şi financiare globale apreciază că în anul 2020 va exista o nouă recesiune economică ce va începe încă din anul 2019.

Sursă foto: Mediafax

Recesiunea economică este un termen ce caracterizează o stagnare temporară sau chiar o scădere, a principalilor indicatori economici, cu relevanţa cea mai mare fiind Produsul Intern Brut (PIB). Într-o abordare simplificată, are loc o stagnare sau reducere a venitului producătorilor. Fără a fi considerată un fapt catastrofal în evoluţia economică a unui stat sau grup de state, recesiunea poate fi urmată, sau nu, de depresiune sau criză economică. Cel mai popular mod de a declara recesiunea economică temporară este în urma constatării reducerii PIB-ului timp de două trimestre consecutive. Este posibil ca, ulterior, prin măsuri economice eficiente, să apară o creştere a indicatorului economic menţionat, şi atunci se declară ieşirea din recesiune.

Recesiunea economică este validată chiar dacă nu are loc o scădere a veniturilor sub valoarea perioadei de referinţă, ci şi atunci când o creştere continuă şi dinamică este încetinită deşi ea se menţine încă la valori pozitive. Atunci când cuprinde simultan mai multe state, mai ales statele puternice ale lumii, se apreciază că are loc o recesiune economică globală. Conform evaluărilor Fondului Monetar Internaţional (FMI), recesiunea economică pare să revină periodic pe parcursul unui ciclu care durează între opt şi zece ani. Conform cu evaluările organizaţiei menţionate, din anul 1970 şi până în prezent pot fi luate în considerare şase recesiuni economice globale: 1974-1975, 1980-1983, 1990-1993, 1998, 2001-2002 şi 2008-2009. Nu toate acestea au trecut la stadiul de depresiune economică sau de criză economică globală. Unele state ale lumii declară recesiunea economică tocmai pentru a putea lua măsuri economice restrictive, care, în alte situaţii, ar putea avea impact politic sau social.

Având în vedere ciclicitatea fenomenului economic de recesiune, o abordare statistică a acestuia duce la concluzia că anul 2019 sau, în cel mai fericit caz, 2020, ar fi momentul unei noi recesiuni economice globale. Din analiza indicatorilor economici ce au urmat după sfârşitul anului 2018, rezultatele economice obţinute de principalele state ale lumii în primul trimestru al anului 2019 au dus la replanificarea, în general în scădere, a indicatorilor economici ca şi a nivelului de ambiţie economică şi financiară pentru anul 2019 ca şi a proiecţiei pentru anul 2020. În general, la început de an indicatorii economici scad şi statele fac o nouă evaluare a indicilor economici prognozaţi pentru noul an. Cu toate acestea, în conformitate cu evaluările organizaţiilor economice şi financiare ale lumii, o recesiune economică care să înceapă în anul 2019, este considerată ca fiind iminentă.

SUA produce 25% din Venitul Naţional Brut al întregii lumi fiind, în acelaşi timp, cel mai mare importator de produse ( 14% din totalul importurilor globale). SUA este primul  importator de produse din China, India şi Germania şi cel de-al doilea, cel mai mare importator, din Japonia, referindu-ne la principalii exportatori ai economiei mondiale. În Germania, de exemplu, jumătate din venitul naţional este realizat din exporturi.

Plecând, chiar şi numai de la această observaţie este evident că o recesiune economică în SUA va avea consecinţe negative pe plan mondial. În acelaşi timp, evaluările recesiunii economice mondiale duc la concluzia că aceasta va influenţa mai puţin recesiunea din SUA. Aceasta va evolua numai pe baza parametrilor economiei proprii, dar ea va influenţa major recesiunea mondială.

În acelaşi timp, economia SUA nu depinde prea mult de indicatorii economici globali deoarece doar 13% din PIB-u său provine din exporturi. 50% din acestea au ca destinaţie Canada şi Mexic. Aceasta face ca SUA să nu fie, prea mult, influenţate de evoluţiile economice din alte state ale lumii şi mai ales a celor dependente de exporturi, cum ar fi Germania, China, India sau Rusia. O scădere a disponibilităţilor SUA pentru importuri, ca efect al recesiunii economice, va duce la efecte majore asupra economiilor acestor ţări. Pentru primele trei state menţionate efectele vor fi directe, în timp ce pentru Rusia vor fi efecte indirecte prin scăderea consumului de energie de către statele occidentale dezvoltate, ca urmare a reducerii producţiei.  

La începutul anului 2019 ritmul de creştere al PIB-ul SUA a fost reevaluat, ca urmare a iminentei recesiuni economice, de la 3% din anul 2018 la 2,1% pentru anul 2019 urmând ca în perioada 2019-2023 să scadă la valoarea de 1,7%.

Conform cu evaluările Bloomberg creşterea economiei mondiale prognozată pentru anul 2019 va fi de 3,3%, cea mai mică din ultimii 10 ani, indicator evident al faptului că recesiunea va avea caracter global. De altfel, aproape toţi indicatorii economici şi financiari analizaţi de prestigioasa companiei, indică iminenţa fenomenului.

La scăderea ritmului de creştere al PIB-ului se adaugă creşterea abruptă a datoriilor consumatorilor şi mai ales a datoriilor marilor corporaţii. Privind evoluţiile care au avut loc în cazul crizei din 2008-2009 pare a fi un deja vu story, dar decidenţii au preferat creşterile datoriilor, atât pentru avantaje economice rapide ca şi pentru câştigurile politice, de cele mai multe ori efemere. Diferenţa faţă de perioada menţionată este că atunci mobilul recesiunii a fost criza imobiliară pe când, în prezent, sunt împrumuturile corporatiste. Răspunsul băncilor este simplu: creşterea dobânzilor pentru a calma creşterea împrumuturilor. Acestea ar putea duce la sfârşitul anului 2019 precum şi în anul 2020 la scăderea volumului investiţiilor, a numărului locurilor de muncă, la scăderea salariilor şi de aici la mişcări sociale şi instabilitate politică într-o lume deja cu ridicat grad de instabilitate globală şi regională.

În anul 2019, comerţul mondial va suferi o scădere dramatică, ajungând la un minim istoric, din cauza negocierilor fără rezultate, în domeniul comerţului, între China şi SUA, a tensiunilor dintre SUA şi Germania, cu efecte asupra comerţului dintre cele două puteri sau a sancţiunilor economice impuse Iranului şi Rusiei.

Din această analiză nu poate lipsi efectul negativ al Brexit-ului pentru economia europeană şi mai ales pentru exporturile Germaniei către Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Un Brexit fără acord va fi atât în detrimentul Londrei cât şi al statelor membre ale UE.

Efectele recesiunii economice vor fi mai mari în statele care şi-au bazat economiile lor pe globalism şi multilateralism, în felul acesta economiile lor fiind dependente de evoluţiile economice ale altor state. În această situaţie sunt Germania şi China. 

Recesiunea globală care va începe să se manifeste în anul 2019 şi se va manifesta din plin în anul 2020, este apreciată a fi de intensitate medie şi, conform evaluărilor, ea nu va ajunge la faza de criză mondială întrucât statele, individual sau în grup vor găsi rapid soluţii de readucere a economiilor în parametrii de creştere economică.